Responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

Purtător de cuvânt: Iulian Țimpea

Birou de promovare și relații publice
Universitatea „Constantin Brancuși” din Târgu-Jiu
Strada Tineretului, Nr. 4
Tel: 0766 239239
Tel/Fax: 0253 218 222
E-mail: rectoratucb@gmail.com