1. Componenţă Consiliul de Administraţie

  Numele şi prenumele
  Funcţia
  Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec Rector U.C.B.
  Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă Prorector U.C.B.
  Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă Prorector U.C.B.
  Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu Prorector U.C.B.
  Prof. univ. dr. George Niculescu Prorector U.C.B.
  Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă Decan Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
  Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu Decan Facultatea de Științe Economice
  Prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun Decan Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
  Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu Decan Facultatea de Inginerie
  Ec. Marian Vintilescu Director General Administrativ
  Maria Alexandra Băzăvan Prefectul studentilor
  Prof. univ. dr. Adrian Gorun Preşedinte Senat invitat permanent
  Lect. univ. dr. Roxana Elena Dobrițoiu Cancelar General Senat U.C.B. invitat permanent
  Conf. univ. dr. Liviu Neamțu Vicepreședinte Senat U.C.B. invitat permanent
  Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt reprezentant sindicat invitat
  Lect. univ. dr. Claudiu Novac Chiriac Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic invitat
  Ec. Claudia Minodora Bîzoi-Popescu Secretar sef UCB invitat
  Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu Director DMPI invitat
  Prof. univ. dr. Liliana Luca Director DAC invitat
  Jr. Ileana Stănculescu Resurse Umane invitat
  Jr. Maria Cocolea Compartiment Juridic invitat

  [ Top ]

  Secretariat

  1. tel:
  2. e-mail:
  3. alte informatii

  [ Top ]