Consiliul de Administraţie al Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu

R.O.F. A  CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL U.C.B. Targu Jiu

Componenţă Consiliul de Administraţie

Numele şi prenumele
Funcţia
Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec Rector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă Prorector U.C.B.
Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu Decan Facultatea de Științe Economice
Prof. univ. dr. George Niculescu Decan Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă Decan Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru Decan Facultatea de Inginerie
Ec. Marian Vintilescu Director General Administrativ
Maria Alexandra Băzăvan Prefectul studentilor
Prof. univ. dr. Adrian Gorun Preşedinte Senat invitat permanent
Lect. univ. dr. Roxana Elena Dobrițoiu Cancelar General Senat U.C.B. invitat permanent
Prof. univ. dr. Paliu-Popa Lucia Vicepreședinte Senat U.C.B. invitat permanent
Prof. univ. dr. Todoruț Amalia Venera Vicepreședinte Senat U.C.B. invitat permanent
Conf. univ. dr. ing.Cristinel Popescu reprezentant sindicat invitat permanent
Lect. univ. dr. Claudiu Novac Chiriac Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic invitat
Ec. Claudia Minodora Neacșu Secretar sef UCB invitat
Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu Director DMPI invitat
Prof. univ. dr. Liliana Luca Director DAC invitat
Jr. Ileana Stănculescu Resurse Umane invitat
Jr. Maria Cocolea Compartiment Juridic invitat

[ Top ]

Secretariat

  1. tel:
  2. e-mail:
  3. alte informatii

[ Top ]