Componenţă Consiliul de Administraţie

 

Numele şi prenumele
Funcţia
Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec Rector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă Prorector U.C.B.
Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. George Niculescu Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă Decan Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
Prof. univ. dr.  Adina Claudia Neamțu Decan interimar Facultatea de Științe Economice
Prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun Decan Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu Decan Facultatea de Inginerie
Ec. Marian Vintilescu Director General Administrativ
Maria Alexandra Băzăvan Prefectul studentilor
Prof. univ. dr. Adrian Gorun Preşedinte Senat invitat permanent

[ Top ]

Secretariat

  1. tel:
  2. e-mail:
  3. alte informatii

[ Top ]