Componenţă Consiliul de Administraţie

 

Numele şi prenumele
Funcţia
Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu Rector U.C.B.
Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă Decan Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
Lect. univ. dr. Carina-Elena Stegăroiu Decan  Facultatea de Științe Economice
Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu Decan Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu Decan Facultatea de Inginerie
Ec. Marian Vintilescu Director General Administrativ
Lavinius Marian Ivănoiu Student
Prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun Preşedinte Senat invitat permanent

[ Top ]

Secretariat

  1. Tel/Fax: 0253218222
  2. E-mail: rectoratucb@gmail.com

[ Top ]