Componenţă Consiliul de Administraţie

 

Numele şi prenumele
Funcţia
Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu  Rector U.C.B.
Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă  Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși  Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. ing. Liviu-Marius Cîrțînă  Prorector U.C.B.
Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă Decan Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
Lect. univ. dr. Carina-Elena Stegăroiu Decan  Facultatea de Științe Economice
Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu Decan Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu Decan Facultatea de Inginerie
Ec. Marian Vintilescu Director General Administrativ
Ioan Marian Borcan Student
Prof. univ. dr. Lucia Paliu-Popa Preşedinte Senat invitat permanent

[ Top ]

Secretariat

  1. Tel/Fax: 0253218222
  2. E-mail: rectoratucb@gmail.com

[ Top ]