Profesor universitar doctor Adrian GORUN

Presedinte Senat Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu

Există numeroase provocări cărora comunităţile academice trebuie să le găsească rezolvări. Unele sunt contextuale. Altele – îndeosebi cele pe termen lung – sunt capabile să asigure competitivitate şi recunoaştere universităţilor româneşti în spaţiul academic european şi internaţional. Se poate spune, astfel, că asistăm la o schimbare de paradigmă, proces în care învăţământul trebuie să-şi abandoneze statutul redus la rang de rememorare a unor experienţe sociale, asumându-şi un rol de avangardă, de promotor şi provocator de modele societale compatibile societăţii bazate pe cunoaştere.
Esenţa problemei stă într-un alt tip de abordare, unul care să acopere pluridimensionalitatea educaţiei, un mod de abordare a procesului structural şi funcţional pe care-l lansez şi definesc prin conceptul ordine educaţională în societatea bazată pe cunoaştere.

Domenii de activitate

  • Ştiinţe politice
  • Filosofie politică
  • Geopolitică
  • Sociologie
  • Drept administrativ şi administraţie publică
  • Ştiinţe educaţionale şi management