George Niculescu

Prorector UCB

Responsabil cu domeniile promovare, marketing universitar, studenți, relația cu societatea – componenta socio-culturală, proiecte cu finanțare externă

Liviu-Marius Cîrțînă

Prorector UCB

Responsabil cu domeniile relații internaționale, asigurarea calității, dezvoltarea instituțională, resure umane

Cornelia Tomescu-Dumitrescu

Prorector UCB

Responsabil cu domeniile resurse financiare și baza materială

Gabriela Dobrotă

Prorector UCB

Responsabil cu domeniile învățământ, cercetare