Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși

Prorector UCB

Responsabil cu domeniul dezvoltare instituțională și gestionarea resurselor

Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă

Prorector UCB

Responsabil cu domeniile învățământ, cercetare