Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu

Prorector UCB

Responsabil cu domeniile relații internaționale, asigurarea calității, dezvoltarea instituțională, resure umane

Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu

Prorector UCB

Responsabil cu domeniile resurse financiare, baza materială, promovare, marketing universitar, studenți, proiecte cu finanțare externă

Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă

Prorector UCB

Responsabil cu domeniile învățământ, cercetare, relația cu societatea-componenta socio-culturală