Prof. univ. dr. ing. Popescu Georgeta Luminița

Rector al Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu

CV și Listă lucrări

Cuvântul Rectorului:

 

Am preluat mandatul de rector al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu într-un moment cu multe provocări generate de criza energetică, război la granița de Nord, ieșirea din pandemia COVID 19, scăderea severă a numărului de elevi înscriși la examenul de bacalaureat.

Într-o societate caracterizată de schimbări rapide şi profunde, de veșnice tranziții, în care cunoştinţele sunt bunul cel mai de preţ, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu îşi propune să creeze oportunităţi pentru dezvoltarea profesională a studenţilor săi, să realizeze activități de cercetare științifică de înaltă performanță, să exceleze în inovarea didactică şi să fie un vector al dezvoltării culturale şi economice.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu trebuie să fie pregătită să răspundă atât la provocările, cât şi la perspectivele şi oportunităţile societăţii în care trăim. În acest context trebuie să dezvoltăm continuu procesul educaţional, să adaptăm permanent conținuturile şi să ţinem cont de nevoile partenerilor noștri de dialog.

Consecventă crezului său de a fi pol de excelență care trebuie să ofere validitate, predictibilitate, dezvoltare, progres, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu se va dedica unor deziderate precum:

  • Transparență și eficacitate educațională. Deciziile adoptate la nivelul universității cu impact asupra comunității academice vor fi dezbătute în comunitatea academică și adoptate conform reglementărilor în vigoare;
  • Management performant. Universitatea trebuie să își selecteze liderii pe criteriile meritocrației, iar operaționalizarea managementului trebuie să aibă în vedere criterii și indicatori de performanță relevanți pentru învățământul superior atât în ceea ce privește activitatea didactică dar și în ceea ce privește activitatea de cercetare științifică.
  • Schimbare în condiții de continuitate și stabilitate. Schimbarea trebuie să vină firesc urmare a adaptării universității la evoluțiile societății românești, la existența într-o lume globalizată, dar și la modificări de comportament post pandemic, în care digitalizarea va transforma activitățile de predare-învățare, cercetare științifică, activitățile administrative. Universitatea trebuie să fie pregătită atât pentru activități didactice în sălile de clasă/seminar/laborator, dar și pentru orele predate în metavers.
  • Universitatea – pol de creștere a competitivității la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, valorificând toate oportunitățile de finanțare promovate prin programele operaționale, în special pe cele promovate prin Programul Operațional Tranziție Justă – instrument de finanțare al Green Deal, program dedicat celor 6 județe afectate de politicile de decarbonizare a economiei (Gorj, Dolj, Hunedoara, Prahova, Galați, Mureș).
  • Universitatea – centru de transfer tehnologic în Regiunea Sud-Vest Oltenia – contribuind la creșterea inovării în cadrul IMM-urilor, dar și la nivelul administrației publice locale.
  • Universitatea – centru regional de formare și reconversie profesională. În condițiile schimbărilor profunde ale economiei regionale, determinate de politicile europene de decarbonizarea a economiei, universitatea trebuie să devină cel mai important furnizor de programe de formare și reconversie profesională, astfel încât să fim pregătiți să formăm specialiști în meseriile viitorului și să absorbim fondurile nerambursabile alocate pentru aceste activități.

 

Cred cu tărie că doar printr-un efort comun și coordonat vom putea progresa, astfel că vă asigur de toată deschiderea şi de implicarea mea în demersul de redefinire a Universității.

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU