Prof. univ. dr. Purec Vasile Sorin

Rector al Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu

CV și Listă lucrări

Cuvântul Rectorului:

      Trecerea anilor a făcut din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu o entitate care nu poate fi neglijată. În lumea universitară românească universitatea de la Târgu Jiu contrariază: este una din cele mai dinamice instituții de învățământ superior care reușește cu mai puțin de 130 cadre didactice să se păstreze în primele 20 de universități ale țării, grație unui colectiv inteligent și adaptabil, dar și gorjenilor care au încredere în această construcție instituțională născută în anul 1992.
      Ne vom ghida în anii ce urmează pe încrederea medului social și pe câteva principii manageriale:  implicarea activă a universității în viața socială și economică la nivel local, regional și național, universitatea trebuind să devină cel mai important motor al dezvoltării, stimularea cercetării îndreptată spre mediul socio-economic, promovarea valorilor educaționale și științifice ale universității în mediul social și creșterea vizibilității UCB pe plan național și internațional, comunicarea eficientă și reală cu reprezentanții studenților din consiliile facultăților și din Senatul universității, precum și cu reprezentanții organizațiilor studențești, transformarea UCB în Smart-University prin informatizarea tuturor activităților.
Profesor univ.dr.
Sorin Purec