1. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2024-2025
 2. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru activități de învățământ, cercetare științifică și dezvoltare instituțională
 3. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru jurisdicții, incompatibilități, validări, conflicte de interese și controlul activității manageriale
 4. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
 5. Ghid pentru elaborarea lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I
 6. Procedura privind identificarea nevoilor, precum și nivelul general de satisfacție față de programul de studii universitare de doctorat ale studenților doctoranzi
 7. Procedura de evaluare și monitorizare internă a evoluției Școlii Doctorale
 8. Procedura internă de analiză și aprobare a propunerilor privind tematica programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate și a temelor scoase la concurs de fiecare conducător de doctorat
 9. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor la programul de studii An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, la nivelul FSEDAP, modificată în 26.04.2024
 10. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, la nivelul FSEDAP, modificată în 26.04.2024
 11. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor examene de licență, disertație, la nivelul FSEDAP, modificată în 26.04.2024
 12. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a programului de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, la nivelul FSMC, modificată în 26.04.2024
 13. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor examene de licență, disertație la nivelul FSMC, modificată în 26.04.2024
 14. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor licență, disertație, programe conversie, la nivelul FSE, modificată în 26.04.2024
 15. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, la nivelul FI, modificată în 26.04.2024
 16. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, la nivelul FI, modificată în 26.04.2024
 17. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la programele de studii universitare de licență, masterat și conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2024-2025, la nivelul FSE, modificată în 26.04.2024
 18. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2024-2025, la nivelul FSMC, modificată în 26.04.2024
 19. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la programele de studii universitare de licență și masterat, pentru anul universitar 2024-2025, la nivelul FI, modificată în 26.04.2024
 20. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la programele de studii universitare de licență și masterat, pentru anul universitar 2024-2025, la nivelul FSEDAP, modificată în 26.04.2024
 21. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, pentru anul universitar 2024-2025, la nivelul FSMC, modificată în 26.04.2024
 22. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de formare psihopedagogică din cadrul DPPD, pentru anul universitar 2024-2025, modificată în 26.04.2024
 23. Regulament privind alegerea reprezentanților studenților în Consiliile Școlilor Doctorale din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
 24. Metodologia de desfășurare a alegerilor și desemnare a membrilor consiliilor și a directorilor școlilor doctorale din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
 25. Metodologia privind recunoașterea în UCB a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate
 26. Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de sustinere a tezelor de doctorat în cadrul Universității „Constantin Brîncuși” din Târgu Jiu
 27. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice, în anul universitar 2024-2025
 28. Regulament de organizare și funcționare a Școlii Doctorale de Științe Economice
 29. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile universitare de licență și masterat 2024-2025, modificat în 26.04.2024
 30. Regulament privind organizarea şi desfășurarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
 31. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
 32. Procedura antiplagiat privind utilizarea serviciului Sistemantiplagiat.ro
 33. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
 34. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în a Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu …(Îndreptare erori materiale Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în a Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cf. H.S. nr. 15 din 26.04.2024 – Art.27)
 35. Metodologia privind eliberarea Scrisorilor de Acceptare și primire la studii universitare de licență, masterat și an pregătitor de limba română la UCB
 36. Regulamentul privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2023-2024
 37. Regulamentul privind mobilitățile în cadrul programului ERASMUS+
 38. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programul de studii An pregătitor de limba română 2024-2025
 39. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență, disertație la FI
 40. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență, disertație la FSEDAP
 41. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență, disertație la FSMC
 42. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență, disertație, conversie profesională la FSE
 43. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de conversie profesională la FSMC
 44. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de conversie profesională la FSEDAP
 45. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de conversie profesională la FI
 46. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la DPPD 2023-2024
 47. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii de licență, masterat la FSEDAP 2024-2025
 48. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii de licență, masterat la FI 2024-2025
 49. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii de licență, masterat la FSMC 2024-2025
 50. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii de licență, masterat și conversie profesională la FSE 2024-2025
 51. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii de conversie profesională la FSMC 2024-2025
 52. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii de conversie profesională la FI 2024-2025
 53. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii de conversie profesională la FSEDAP 2024-2025
 54. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de formare psihopedagogică la DPPD 2024-2025
 1. Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a fiecărui program de studii
 2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a programului postuniversitar de educație permanentă de perfecționare „Tehnologii și pedagogii digitale” la FSEDAP
 3. Procedura de sistem – Elaborarea regulamentelor/ metodologiilor/ altor documente asimilate
 4. Procedura de sistem – Elaborarea procedurilor documentate
 5. Regulament privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității „Constantin Brâncuși”
 6. Metodologie privind procesul de constituire și alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la Universitatea „Constantin Brâncuși”
 7. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2024-2025
 8. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în cadrul UCB
 9. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
 10. Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar pentru studenți
 11. Grila de evaluare a rezultatelor Cercetării Științifice valabilă începând cu anul universitar 2023-2024
 12. Procedura privind modul de organizare si desfasurare a referendumului universitar pentru stabilirea modalitatii de desemnare a rectorului UCB
 13. Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postuniversitare din cadrul FSEDAP
 14. Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postuniversitare organizate de Departamentul de Formare Continuă – DPPD
 15. Procedura de lucru privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 16. Procedură de lucru privind modalitatea de înregistrare și stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora
 17. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2023-2024
 18. Regulament privind funcționarea Comisiei de Etică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 19. Regulament privind Organizarea și Desfășurarea Programelor de Studii Postuniversitare
 20. Regulament de Organizare și Funcționare a Departamentului Eurolingua
 21. Monitorizarea și evaluarea întregului personal implicat în programele de studii ID
 22. Promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic
 23. Regulament privind evaluarea colegiala a cadrelor didactice
 24. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2023-2024
 25. Metodologie privind eliberarea Scrisorilor de Acceptare și primire la studii universitare de licență, masterat și an pregătitor de limba română la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a cetățenilor străini din state terte UE – 29.06.2023
 26. Metodologie privind eliberarea Scrisorilor de Acceptare și primire la studii universitare de licență, masterat și an pregătitor de limba română la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a cetățenilor străini din state terte UE – 15.06.2023
 27. Procedură de lucru privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 28. Procedură de lucru privind modalitatea de distribuire a sumelor alocate pentru finanțarea cercetării științifice
 29. Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Transfer Tehnologic (CCT-UCB)
 30. Regulament de organizare și funcționare a Institutului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
 31. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului Eurolingua
 32. Regulament privind organizarea, desfășurarea și finanțarea cercetării științifice
 33. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în cadrul UCB
  1. Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 2023-2024 FI
  2. Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 2023-2024 FSE
  3. Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 2023-2024 FSEDAP
  4. Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, 2023-2024 FSMC
 34. Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
 35. Procedura de lucru privind evaluarea satisfacției studenților privind serviciile administrative conexe actului educațional
 36. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
 37. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2023-2024
  1. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FI 2023-2024
  2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSEDAP 2023-2024
  3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSMC 2023-2024
  4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSE 2023-2024
  5. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la DPPD 2023-2024
 38. Metodologia pentru competiția de granturi interne de cercetare în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 39. Regulamentul privind mobilitățile în cadrul programului Erasmus+
 40. Metodologia de finantare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2023
 1. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2023-2024
  1. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FI 2023-2024
  2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSEDAP 2023-2024
  3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSMC 2023-2024
  4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSE 2023-2024
  5. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la DPPD 2023-2024
 2. Metodologie de selecție a partenerilor din sectorul privat pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene
 3. Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor la programul de studii An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini
 4. Metodologie privind organizarea admiterii la programul de studii An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini
 5. Regulament privind organizarea și desfășurarea programului de studii An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini
 6. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
   1. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor FSE
   2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor FSEDAP
   3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor FSMC
   4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor FI
   5. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor DPPD
 7. Ghid pentru elaborarea lucrării metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I
 8. Procedura privind închirierea bunurilor imobile disponibile temporar aflate în proprietatea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
 9. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 10. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
 11. Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2022-2023
 12. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si a posturilor de cercetare vacante in UCB 27.10.2022
 13. Metodologia de organizarea a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica in UCB
 14. Regulament privind alegerea reprezentanților studenților in structurile de conducere ale UCB
 15. Regulament privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor studențești
 16. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2022-2023
 17. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 18. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 19. Regulament de organizare și desfășurare a practicii pedagogice de specialitate la programul de formare psihopedagogică pentru certificarea în profesia didactică
 20. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 21. Metodologia de admitere la programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul FI
 22. Metodologia de admitere la programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul FSEDAP
 23. Metodologia de admitere la programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul FSMC
 24. Metodologia de admitere la programele de studii postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul FSE
 25. Regulament pentru întocmirea Statelor de funcții de personal didactic și de cercetare din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 26. Regulamentul privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu in anul universitar 2022-2023
 27. Procedura de lucru privind modalitatea de distribuire a sumelor alocate pentru finanțarea cercetării științifice
 28. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2022-2023
 29. Regulament privind activitatea profesionala a studenților în anul universitar 2022-2023
 30. Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu …OME nr. 4305-25.07.2022_aprobarea PO privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile la nivelul UCB…
 31. Procedura operațională privind organizarea evenimentelor în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 32. Regulament de organizare și funcționare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 33. Regulament privind conferirea titlului onorific de Profesor Emerit
 34. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
 35. Regulament privind mobilitățile în cadrul Programului Erasmus+
 36. Procedura de lucru privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 37. Regulament privind funcționarea Comisiei de Etică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 38. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSE 2022-2023 modificată în 20.04.2022
 39. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si a posturilor de cercetare vacante in UCB 11.04.2022
 40. Regulament privind funcționarea Comisiei de Etică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 41. Regulament privind conferirea titlului onorific de Profesor Emerit
 42. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
 43. Regulament privind funcționarea Comisiei de etică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 44. Procedură privind organizarea unor cursuri de formare continuă pentru personalul didactic titular și asociat al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 45. Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru activitati de invatamant cercetare stiintifica si dezvoltare institutionala
 46. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de jurisdictii incompatibilitati validari conflicte de interese si controlul activitatii manageriale
 47. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu(Art. 3 din Regulament se modifica in conformitate cu Art. 2 din Hotararea Senatului Nr. 3 din 23/02/2023)
 48. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la FSEDAP modificată în 17.02.2022
 1. Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului Academic al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 2. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
  1. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la FSEDAP modificată în 17.02.2022
  2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la FSEDAP
  3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la FSMC
  4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la FSE
  5. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la FI
  6. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la DPPD
 3. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2022-2023
  1. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSEDAP 2022-2023
  2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSMC 2022-2023
  3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FSE 2022-2023
  4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la FI 2022-2023
  5. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la DPPD 2022-2023
  6. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la Programele de conversie profesionala a cadrelor didactice pentru anul universitar 2022-2023
 4. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2022
 5. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 6. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan și a funcției de director de structură departamentală în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 7. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în UCB
 8. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan și a funcției de director de structură departamentală în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 9. Regulament de organizare și funcționare a Centrului pentru activități de internaționalizare acasă
 10. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2021-2022 modificat în data de 28.10.2021
 11. Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile
 12. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2021-2022
 13. Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2021-2022
 14. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2021-2022
 15. Regulament privind mobilitățile în cadrul Programului Erasmus+
 16. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 17. Procedura de lucru privind modalitatea de distribuire a sumelor alocate pentru finantarea cercetarii stiintifice
 18. Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
 19. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
 20. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2021-2022
 21. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și master în cadrul FI pentru anul universitar 2021-2022
 22. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație la FSEDAP pentru anul universitar 2020-2021
 23. Procedură de lucru privind evaluarea satisfacției studenților privind serviciile administrative conexe actului educațional
 24. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 25. Plan de măsuri pentru creșterea vizibilității și prestigiului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu aprobat prin HS nr.6 din 01.04.2021
 26. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2021-2022
 27. Procedura de lucru privind modalitatea de înregistrare și stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora
 28. Regulament de organizare și conferire a premiilor Constantin Brâncuși
 29. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2021-2022
 30. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
 1. Procedura de lucru privind evaluarea internă a calității programelor de studii
 2. Regulament privind evaluarea mediului de învățare
 3. Regulament privind evaluarea colegială a cadrelor didactice
 4. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
 5. Regulament privind inițierea aprobarea monitorizarea și evaluarea periodică a fiecărui program de studii
 6. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2021-2022
  1. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la FSEDAP pentru anul universitar 2021-2022
  2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și masterat în cadrul FSMC pentru anul universitar 2021-2022
  3. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat în cadrul FSE pentru anul universitar 2021-2022
  4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2021-2022 învățământ cu frecvență – FSE
  5. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și master în cadrul FI pentru anul universitar 2021-2022
  6. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de formare psihopedagogică din cadrul DPPD pentru anul universitar 2021-2022
 7. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
  1. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație la FSEDAP pentru anul universitar 2020-2021
  2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență si disertație la FSMC pentru anul universitar 2020-2021
  3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare la FI pentru anul universitar 2020-2021
  4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor examene de licență și disertație la FSE pentru anul universitar 2020-2021
  5. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la programele de formare psihopedagogică din cadrul DPPD pentru anul universitar 2020-2021
 8. Procedura privind evaluarea semestrială a cunoștințelor în anul universitar 2020-2021
 9. Metodologia privind normarea și salarizarea activităților didactice și administrative desfășurate în cadrul Cetrului ID pentru programul de studii universitare de licență Drept ID
 10. Regulament de acordare a burselor a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 11. Regulament de organizare și funcționare a Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației
 12. Regulament de organizare și funcționare a Muzeului universitar „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 13. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si a posturilor de cercetare vacante in Universitatea „Constantin Brâncusi” din Targu Jiu
 14. Regulament de organizare și funcționare a Institutului de Cercetare a Calității Societății (ICCS)
 15. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 16. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 17. Regulament de acordare a burselor a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților „Universității Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 18. Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile
 19. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2020-2021
 20. Regulamentul de organizare si functionare al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 21. Metodologia de aplicare a programelor derulate în cadrul Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 22. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2020-2021
 23. Regulamentul de organizare și funcționare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 24. Reguli pentru constituirea normelor de bază valabile pentru anul universitar 2020-2021
 25. Regulament privind mobilitățile în cadrul programului Erasmus+
 26. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2020-2021
 27. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Cercetare, Dezvoltare și Management Proiecte
 28. Procedură de lucru privind emiterea, prelucrarea și transmiterea documentelor care stau la baza implementării proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții în format electronic
 29. Procedură de lucru privind stabilirea valorii contabile a rezultatelor activității de cercetare -dezvoltare în vederea valorificării acestora
 30. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 31. Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 32. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2020-2021
  1. Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică pentru anul universitar 2020-2021
  2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile universitare de licență și masterat în cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale pentru anul universitar 2020-2021
  3. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și master la Facultatea de Științe Economice pentru anul universitar 2020-2021
  4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile universitare de licență și master în cadrul Facultății de Inginerie pentru anul universitar 2020-2021
  5. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru anul universitar 2020-2021
 33. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
  1. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – examene de licență și disertație la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
  2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – examene de licență și disertație la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
  3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – examene de licență și disertație la Facultatea de Științe Economice
  4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la Facultatea de Inginerie
  5. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la Facultatea de Inginerie
  6. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la programele de formare psihopedagogică din cadrul DPPD, pentru anul universitar 2019-2020
 34. Procedură privind activitatea de susținere online a lucrărilor metodico științifice pentru obținerea gradului didactic I seria 2018-2020
 35. Procedură privind desfășurarea activităților de practică pedagogică la programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar și programul de formare psihopedagogică
 36. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și disertație la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
 37. Procedură privind evaluarea semestrială a cunoștințelor în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020
 38. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan și a funcției de director de structură departamentală în cadrul UCB
 39. Regulamentul de Organizare și Funcționare a UCB
 40. Procedură privind modalitatile de desfasurare a activitatilor didactice si de evaluare in situatii exceptionale
 41. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în anul universitar 2019-2020
 42. Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul univeristar 2020-2021
 43. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2020-2021 – modificat
 44. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2020-2021
  1. Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii FSEDAP
  2. Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii FSMC
  3. Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii FSE
  4. Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii FI
  5. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021 la DPPD
 45. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
  1. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
  2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
  3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și disertație la Facultatea de Științe Economice
  4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare la FI
 46. Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în cadrul Facultății de Inginerie
 47. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 2. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 3. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
 4. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 5. Metodologia de avizare de selecție și de recrutare a rectorului Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 6. Procedură privind recunoașterea de către Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu a diplomei de doctor și a titlului de doctor obținut în străinătate
 7. Procedură privind recunoașterea de către Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate
 8. Procedură privind recunoașterea de către Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate
 9. Regulament privind constituirea și utilizarea infrastructurii de cercetare
 10. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2019-2020
 11. Metodologia pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat în vederea continuării studiilor în învățământulul superior medical
 12. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2019-2020
 13. Regulament privind mobilitățile în cadrul programului Erasmus+
 14. Regulament privind regimul actelor de studii în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 15. Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile
 16. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2019-2020
 17. Regulament de acordare a burselor a altor forme de spijin material și a facilităților acordate studenților Universității Constantin Brâncuși
 18. Regulament de organizare și desfășurare a programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă perfecționare și educație permanentă
 19. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 20. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 21. Reguli pentru constituirea normelor de bază valabile pentru anul universitar 2019-2020
 22. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu în anul universitar 2019-2020
 23. Metodologie de admitere în învățământul terțiar nonuniversitar din cadrul Colegiului Universității ,,Constantin Brâncuși”
 24. Procedură de lucru, MONITORIZAREA TRASEULUI PROFESIONAL AL ABSOLVENȚILOR UCB
 25. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu în anul universitar 2019-2020
 26. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2019-2020
 27. Regulament de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
 28. Procedura de lucru Promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic
 29. Procedura de distribuire a resurselor de învățământ către studenții ID
 30. Procedură privind modul de organizare şi desfăşurare a referendumului universitar pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, pentru perioada 2020 – 2024
 31. Metodologia privind elaborarea distribuirea publicarea si finantarea suporturilor curriculare
 32. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2018-2019 28.03.2019
 33. Procedura de lucru Managemenul riscurilor si elaborarea registrului de riscuri
 34. Regulament privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UCB
 35. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 36. Procedura de lucru Înființarea evaluarea si ierarhizarea centrelor de cercetare
 37. Regulament privind conferirea titlului onorific de Profesor Emerit
 38. Regulament de organizare si functionare a Compartimentului Informatizare
 39. Procedura de lucru Monitorizarea si evaluarea intregului personal implicat in programele de studii ID
 40. Procedura de lucru Monitorizarea si evaluarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala specifice programelor de studii ID
 41. Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica in Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
 42. Procedura de lucru Monitorizarea si actualizarea periodica a materialelor de studiu elaborate in tehnologia ID
 43. Procedura de lucru Evaluarea internă a calitatii programelor de studii
 44. Procedură de lucru Monitorizarea opiniei absolvenților privind procesul de învățare din perioada studiilor universitare
 45. Procedura de lucru Monitorizarea opiniei angajatorilor privind pregatirea absolventilor
 46. Procedura de lucru Evaluarea satisfacției studentilor privind serviciile conexe actului educational
 47. Regulament de organizare si functionare a centrului ID din cadrul FSEDAP
 48. Regulament de utilizare a retelei informatice
 49. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar 2019-2020
 50. Procedură de lucru Elaborarea revizuirea avizarea și aprobarea Planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 51. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
 52. Metodologie de acordare a titlului Doctor Honoris Causa
 53. Criterii specifice pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Facultății de Inginerie Anexa-4
 1. Procedura de lucru privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 2. Grila de evaluarea a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2018-2019
 3. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu în anul universitar 2018-2019 16.11.2018
 4. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2018-2019
 5. Regulament de acordare a burselor a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 6. Codul drepturilor și obligațiilor studentului de la Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 7. Regulament de organizare si functionare a Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu
 8. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu în anul universitar 2018-2019
 9. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
 10. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2018-2019
 11. Metodologia de finantare a Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu pentru anul 2018
 12. Regulament pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic
 13. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 14. Regulament privind funcționarea Comisiei de etică a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 15. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2018-2019
 16. Procedura de lucru Conturi de regularizare și conturi asimilate
 17. Procedura de lucru Angajarea lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor
 18. Procedura de lucru Coordonarea parcului auto urmărirea și înregistrarea consumului de carburanți
 19. Procedura de lucru Înregistrarea în contabilitate a donațiilor și sponsorizărilor
 20. Procedura de lucru Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv
 21. Procedura de lucru Urmărirea şi recuperarea debitelor restante către Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 22. Procedura operațională Întocmirea bilanțului și contului de execuție bugetară
 23. Procedura operațională Organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv propriu
 24. Procedura operațională Circuitul documentelor financiar contabile
 25. Metodologie privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 26. Procedura operațională Întocmirea balanței de verificare
 27. Procedura operațională Întocmirea registrelor de contabilitate
 28. Regulament de organizare și fucționare a Editurii Academica Brâncuși și Metodologia privind editarea tipărirea și valorificarea cărților în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 29. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Tehnice Investiții și Achiziții Publice
 30. Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Social Patrimoniu și Administrație
 31. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Economice
 32. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2018-2019 26.04.2018
 33. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 34. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti
 35. Metodologie privind organizarea si desfasurarea admiterii la programele de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 2018-2019 la Facultatea de Stiinte Tehnice Medicale si Comportamentale
 36. Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 2018-2019 la Facultatea de Științe Economice
 37. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe ale Educației Drept și Administrație Publică
 38. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Management Proiecte a Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 39. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2017-2018
 40. Metodologia de finanțare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu pentru anul 2018
 41. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2018-2019
 42. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Asigurarea Calității
 43. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2017-2018
 1. Metodologie privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în UCB
 2. Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 3. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe Tehnice Medicale și Comportamentale
 4. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare
 5. Regulament de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS+ din cadrul Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare
 6. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 7. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe Economice
 8. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
 9. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Administrative
 10. Metodologie privind sancționarea personalului cu performanțe profesionale slabe
 11. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 12. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan și a funcției de director de structură departamentală în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 13. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe ale Educației Drept și Administrație Publică
 14. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2017-2018
 15. Procedura de lucru referitoare la achiziția de produse, servicii, lucrări prin licitație deschisă
 16. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Cercetare-Dezvoltare
 17. Regulament de Organizare și Funcționare a Compartimentului de promovare și relații publice
 18. Regulament de oragnizare și funcționare a Institutului de Politici Publice Administrație și Științele Educației
 19. Regulament de organizare și funcționare a Departamentrului pentru Asigurarea Calității
 20. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 21. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in invatamant si sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
 22. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 23. Regulament de organizare și funcționare a Colegiului Universității Constantin Brâncuși
 24. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu in anul universitar 2017-2018
 25. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB 29.09.2017
 26. Regulament de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala si a programelor de perfectionare 29.09.2017
 27. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2017_2018 29.09.2017
 28. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de masterat
 29. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si a posturilor de cercetare vacante in UCB
 30. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de licență
 31. R 63 Regulament Admitere programe de conversie profesionala
 32. Grila de evaluarea a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2017-2018
 33. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 07.09.2017
 34. Regulament pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic 07.09.2017
 35. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a postului de director general administrativ din cadrul UCB 07.09.2017
 36. Metodologie privind evaluarea programelor de studii din cadrul UCB 07.09.2017
 37. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 38. Codul de asigurare a calității
 39. Codul drepturilor și obligațiilor studentului de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 40. Procedura de lucru Achiziția directă de produse, servicii si lucrări
 41. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din preuniversitar-14.07.2017
 42. Regulament pentru intocmirea statelor de functii ale personalului didactic din UCB-14.07.2017
 43. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic-30.06.2017
 44. Regulament de organizare si functionare a procesului de invatament pe baza sistemului de credite transferabile
 45. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu-Jiu in anul universitar 2017-2018
 46. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2017-2018
 47. Regulament privind controlul activității Rectorului și a Consiliului de Administrație
 48. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2017
 49. R 35 Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare stiintifica
 50. METODOLOGIA de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2017-2018
 51. REGULAMENTUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI ,,VOLUNTARIAT IN UNIVERSITATE”
 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 53. Procedura de finalizare a studiilor la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă la Facultatea de Științe Economice
 54. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA ȘI MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
 55. Regulament privind mobilitatile in cadrul programului ERASMUS+
 56. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB
 57. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere sau fac parte din structurile si organismele de conducere ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (Text rezultat prin preluarea propunerilor membrilor comunității academice)
 58. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 59. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor ce exercită funcții executive unipersonale ocupate prin concurs sau numite la propunerea unei persoane în baza hotărârii Senatului Universității
 60. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii psihopedagogice pentru certificarea in profesia didactica
 61. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii universitare de licenta Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
 62. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar 2017-2018
 63. Regulament privind organizarea și desfășurarea exmenelor de finalizare a studiilor
 64. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 65. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 66. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 67. Procedura privind gestionarea dosarelor profesionale pentru personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar si nedidactic
 68. Metodologie de organizare si desfasurare a concursului de admitere la DPPD pentru anul universitar 2016-2017, modificata 10.12.2016
 69. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in  invatamant si/sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
 70. Metodologie pentru evaluarea  programelor de studii din cadrul Universitatatii Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 71. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu 11 noiembrie 2016
 72. Metodologie privind reorganizarea structurii de personal didactic auxiliar si nedidactic din Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
 73. Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice 2016-2017
 74. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
 75. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului de Formare Continuă
 76. Procedura privind valorificarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți
 77. Regulament de acordarea burselor, a altor forme de sprijin material și a facilitatilor acordate studentilor Universitatii „Consantin Brancusi”
 78. Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile
 79. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
 80. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul UCB 2016-2017
 81. Procedura privind constituirea normelor de baza valabila pe anul univ 2016-2017
 82. Procedura privind modul de stabilire si de recuperare a cheltuileilor neeligibile pe proiecte finantate din fonduri structurale
 83. Regulament privind cazarea, organizarea si functionarea caminelor si cantinelor studentesti
 84. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2016-2017
 85. Regulament privind acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu
 86. Regulament de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
 87. Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programului National „Tabere Studentesti” 2016
 88. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
 89. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 90. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 91. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 92. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin  Brâncuși” din Târgu Jiu pentru anul 2016
 93. Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor  deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare  stiintifica
 94. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 95. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la  studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar  2016-2017
 96. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2016-2017
 97. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului  de admitere la studiile tertiare nonuniversitare in anul scolar 2016-2017
 98. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor
 99. Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in UCB
 100. Regulament de Organizare si Functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 101. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului ERASMUS +din cadrul Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 102. Regulament privind alegerea reprezentanilor studenilor in structurile de conducere ale UCB
 103. Regulament de organizare si functionare a Institutului de   Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 104. Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 105. Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UCB
 106. Regulament cadru de organizare si functionare a Casei studentilor UCB
 107. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
 108. Metodologia privind desfasurarea asistentelor la activitatile didactice
 109. Regulament de desfasurare a programului Voluntariat in universitate
 110. Procedura de acordare de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat
 111. Metodologia privind initierea si implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale in UCB
 112. Regulamentul privind finantarea contractelor/proiectelor de cercetare si a proiectelor institutionale/educationale
 113. Metodologia privind normarea si salarizarea activitatilor didactice si administrative desfasurate in cadrul programelor de studii in forma invatamantului la distanta la nivelul UCB
 114. Regulament privind functionarea Comisiei de etica si sanctionarea abaterilor de la normele etice de conduita
 115. Regulamentul privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ale UCB din Tg-Jiu
 116. Metodologie de acordare a titlului Doctor Honorius Causa
 117. Delegarea competentelor si limitele responsabilitatiilor delegate
 118. Intocmirea regulamentelor/procedurilor
 119. Regulament privind evaluarea mediului de invatare
 120. Metodologie de organizare si desfasurare a selectiei expertilor pe termen lung in cadrul POSDRU
 121. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial
 122. Regulament privind efectuarea cheltuielilor necesare organizarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante
 1. Grila de evaluare a rezultatelor cercetariii stiintifice pentru anul universitar 2015-2016
 2. Regulament privind organizarea, desfasurarea si finantarea cercetarii stiintifice
 3. Procedura privind inchirierea bunurilor imobile disponibile temporar la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 4. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru pentru anul scolar 2015-2016
 5. Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului pentru invatamant preuniversitar „Constantin Radulescu-Motru”
 6. Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 7. Metodologie de intocmire a Bugetului de venituri si cheltuieli al UCB 2015
 8. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 9. Reg. de organizare si desfasurare a admiterii 2015-2016
 10. Programul actiunilor stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 11. Regulament privind privind functionarea Comisiei de Etica si sanctionarea abaterilor de la normelor etice de conduita
 12. Grila de evaluare a rezultatelor cercetarii stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 13. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul universitatii in anul universitar 2014/2015
 14. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare
 15. Regulament de organizare si functionare a Institutului de Politicii de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 16. Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2014-2015
 17. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru
 18. Regulamentul privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 19. Regulament privind mobilitatile in cadrul Programului Erasmus
 20. Metodologia de finantare a componentelor UCB pentru anul 2014
 21. Regulament de organizare si functionare a UCB
 22. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in cadrul UCB 2014
 23. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii 2014-2015 dupa OMEN 5734_2013