Astăzi, în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu există 4 facultăţi:

 1. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
 2. Facultatea de Ştiinţe Economice
 3. Facultatea de Știinte Medicale și Comportamentale
 4. Facultatea de Inginerie
 5. Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic
 6. Directia Generala Administrativa
 7. Colegiul Universității ”Constantin Brâncuși”
 8. Departamentul pentru Asigurarea Calităţii
 9. Direcția Cercetare, Dezvoltare și Management Proiecte
 10. Departamentul de Relatii Internationale si Programe Comunitare
 11. Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este structurată, conform organigramei, în facultăţi, departamente, compartimente, servicii şi birouri.