Posturi Didactice & Cercetare

Lista Posturilor

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul I  2020-2021

FSMC

  1. DSM – post lector universitar, poziția 23 RO

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă determinată în semestrul I  2020-2021

FSMC

 1. 20.11.2020 – Anunț:DSM – Asistent universitar, poziția 47 – Descarcă
 2. 20.11.2020 – Anunț:DSM – Asistent universitar, poziția 48 – Descarcă

FSEDAP

 1. 23.11.2020 – Anunț:DSPMP – Lector universitar, poziția 13 – Descarcă
 2. 20.11.2020 – Anunț:DLSE – Lector universitar, poziția 14 – Descarcă
 3. 20.11.2020 – Anunț:DSJCJ – Asistent universitar, poziția 21 – Descarcă
 4. 20.11.2020 – Anunț:DSJCJ – Asistent universitar, poziția 22 – Descarcă
 5. 20.11.2020 – Anunț:DLSE – Asistent universitar, poziția 23 – Descarcă

DOSAR DE CONCURS

Fișele de verificare pentru posturile de conferențiar universitar și profesor universitar se întocmesc de către fiecare candidat in funcție de standardele prevăzute în Ordinul de ministru pentru fiecare domeniu in parte, la oare se adaugă; după caz, standardele suplimentare stabilite de consiliul fiecărei facultăți/institut de cercetare. Fișa va avea un format de prezentare clar, care să permită identificarea informațiilor. În coloane paralele vor fi înscrise atât valorile standardelor minimale specifice postului cât și cele îndeplinite de candidat.

 • FormularLista de referenţi cu datele de contact ale acestora – în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I

DOSAR EXAMEN DE PROMOVARE

Fișele de verificare pentru posturile de conferențiar universitar/cercetător științific II și profesor universitar/cercetător științific I se întocmesc de către fiecare candidat in funcție de standardele prevăzute în Ordinul de ministru pentru fiecare domeniu in parte, la oare se adaugă; după caz, standardele suplimentare stabilite de consiliul fiecărei facultăți/institut de cercetare. Fișa va avea un format de prezentare clar, care să permită identificarea informațiilor. În coloane paralele vor fi înscrise atât valorile standardelor minimale specifice postului cât și cele îndeplinite de candidat.

 • FormularLista de referenţi cu datele de contact ale acestora – în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I

Posturi Didactic-Auxiliare & Nedidactice

Anul 2020

Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu debutant (S) la Compartimentul Gestiune și Dezvoltare Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
20.11.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de secretar șef facultate I (S) la Facultatea de Științe Economice, pe perioadă nedeterminată
20.11.2020: Rezultate finale
19.11.2020: Rezultate probă interviu
17.11.2020: Rezultate probă scrisă
11.11.2020: Rezultate selectie dosare
26.10.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar II (S) la Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
12.11.2020: Rezultate contestatie
10.11.2020: Rezultate selecție dosare
23.10.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de documentarist debutant (S) la Institutul de Cercetare a Calității Societății din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă nedeterminată
12.11.2020: Rezultate proba scrisa dupa contestatie
11.11.2020: Rezultate proba scrisa
09.11.2020: Rezultate contestatie
05.11.2020: Rezultate selecție dosare
20.10.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate III (S) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă nedeterminată
13.11.2020: Rezultat final
12.11.2020: Rezultate proba interviu
10.11.2020: Rezultate probă scrisă
04.11.2020: Rezultate selecție dosare
19.10.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de  Director general administrativ I (S) în cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
21.09.2020: Rezultat final
18.09.2020: Rezultate probă interviu
16.09.2020: Rezultate probă scrisă
10.09.2020: Rezultate selecție dosare
25.08.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu I (S)   la Cabinet Președinte Senat , pe perioadă determinată
26.08.2020: Rezultat final
26.08.2020: Rezultate probă interviu
24.08.2020: Rezultate probă scrisă
14.08.2020: Rezultate selecție dosare
05.08.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu III (S)   la Compartimentul Social, Cămine-Cantine din cadrul Serviciului Social, Patrimoniu și Administrație,pe perioadă nedeterminată
07.08.2020: Rezultate finale
06.08.2020: Rezultate probă interviu
04.08.2020: Rezultate proba scrisă
29.07.2020: Rezultate selecție dosare
13.07.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de secretar facultate II (S)   la Compartimentul de Gestionare, Completare și Eliberare a Actelor de Studii,pe perioadă determinată
11.03.2020: Rezultate selecție dosare
02.03.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M)   la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale,pe perioadă determinată
20.03.2020: Rezultate finale
19.03.2020: Rezultate probă interviu
17.03.2020: Rezultate proba scrisă
11.03.2020: Rezultate selecție dosare
02.03.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de secretar facultate II (S)   la Compartimentul de Gestionare, Completare și Eliberare a Actelor de Studii,pe perioadă determinată
13.02.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de secretar șef facultate I (S)   la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale,pe perioadă nedeterminată
10.03.2020: Rezultate finale
09.03.2020: Rezultate probă interviu
06.03.2020: Rezultate proba scrisă
28.02.2020: Rezultate selecție dosare
12.02.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer I (M)  la Compartimentul Administrativ, Gestiune și Dezvoltare Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative,pe perioadă nedeterminată
24.02.2020: Rezultate finale
21.02.2020: Rezultate probă interviu
20.02.2020: Rezultate contestație proba scrisă
19.02.2020: Rezultate proba scrisă și practică
13.02.2020: Rezultate selecție dosare
28.01.2020: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant (S) la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pe perioadă nedeterminată
17.02.2020: Rezultate finale
14.02.2020: Rezultate probă interviu
12.02.2020: Rezultate proba scrisă
06.02.2020: Rezultate selecție dosare
20.01.2020: Anunț

Anul 2019

Concurs pentru ocuparea postului vacant de inginer I  (S) la Facultatea de Inginerie, pe perioadă nedeterminată
31.01.2020: Rezultate finale
30.01.2020: Rezultate probă interviu
28.01.2020: Rezultate proba scrisă
16.01.2020: Rezultate selecție dosare
30.12.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent II  (M) la Biroul Editură Multiplicare, pe perioadă nedeterminată
03.02.2020: Rezultate finale
31.01.2020: Rezultate probă interviu
29.01.2020: Rezultate proba scrisă și practică
16.01.2020: Rezultate selecție dosare
30.12.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar șef facultate I  (S) la Facultatea de Inginerie, pe perioadă nedeterminată
28.01.2020: Rezultate finale
27.01.2020: Rezultate probă interviu
22.01.2020: Rezultate proba scrisă
15.01.2020: Rezultate selecție dosare
24.12.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar șef facultate I  (S) la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, pe perioadă nedeterminată
27.01.2020: Rezultate finale
23.01.2020: Rezultate probă interviu
21.01.2020: Rezultate proba scrisă
15.01.2020: Rezultate selecție dosare
24.12.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de documentarist debutant  (S) la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, pe perioadă nedeterminată
20.01.2020: Rezultate finale
17.01.2020: Rezultate probă interviu
15.01.2020: Rezultate proba scrisă și practică
09.01.2020: Rezultate selecție dosare
18.12.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I  (S) la Compartimentul Audit, pe perioadă nedeterminată
13.01.2020: Rezultate finale
10.01.2020: Rezultate probă interviu
08.01.2020: Rezultate proba scrisă
23.12.2019: Rezultate selecție dosare
05.12.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III  (S) la Compartimentul Financiar-Contabil, pe perioadă nedeterminată
07.10.2019: Rezultate finale
04.10.2019: Rezultate probă interviu
02.10.2019: Rezultate proba scrisă
26.09.2019: Rezultate selecție dosare
10.09.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I  (S) la Compartimentul Financiar-Contabil, pe perioadă nedeterminată
07.10.2019: Rezultate finale
04.10.2019: Rezultate probă interviu
02.10.2019: Rezultate proba scrisă
26.09.2019: Rezultate selecție dosare
10.09.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate III  (S) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă nedeterminată
20.09.2019: Rezultate finale
19.09.2019: Rezultate probă interviu
17.09.2019: Rezultate proba scrisă și practică
11.09.2019: Rezultate selecție dosare
26.08.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate III  (S) la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, pe perioadă nedeterminată
19.09.2019: Rezultate finale
18.09.2019: Rezultate probă interviu
16.09.2019: Rezultate proba scrisă și practică
10.09.2019: Rezultate selecție dosare
23.08.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate deb. (S) la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare, pe perioadă nedeterminată
16.09.2019: Rezultate finale
13.09.2019: Rezultate probă interviu
11.09.2019: Rezultate proba scrisă
05.09.2019: Rezultate selecție dosare
20.08.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate deb. (S) la Cabinetul Președintelui Senatului universitar, pe perioadă nedeterminată
13.09.2019: Rezultate finale
12.09.2019: Rezultate probă interviu
10.09.2019: Rezultate proba scrisă
04.09.2019: Rezultate selecție dosare
19.08.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil şef I(S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative la Direcţia Economică, pe perioadă nedeterminată
07.05.2019: Anunț amânare concurs contabil șef
18.04.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil şef I(S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative la Direcţia Economică, pe perioadă nedeterminată
19.02.2019: Rezultat proba scrisa
15.02.2019: Rezultat contestație
13.02.2019: Rezultat selecție dosare
28.01.2019: Anunț

Anul 2018

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil şef I(S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative la Direcţia Economică, pe perioadă nedeterminată
19.02.2019: Rezultat proba scrisa
15.02.2019: Rezultat contestație
13.02.2019: Rezultat selecție dosare
28.01.2019: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de documentarist debutant (M)  ) la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pe perioadă nedeterminată
27.12.2018: Rezultat final
21.12.2018: Rezultat probă interviu
20.12.2018: Rezultat contestație proba scrisă
19.12.2018: Rezultat proba scrisă
13.12.2018: Rezultat selectie dosare
26.11.2018: Anunt

Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant (S)  ) la Departamentul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, pe perioadă nedeterminată
27.12.2018: Rezultat final
21.12.2018: Rezultat probă interviu
19.12.2018: Rezultat proba scrisă
13.12.2018: Rezultat selectie dosare
26.11.2018: Anunt

Concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer I (G)  ) la Secretariat Rectorat, pe perioadă nedeterminată
26.10.2018: Rezultate finale
25.10.2018: Rezultate probă interviu
23.10.2018: Rezultate proba scrisă și practică
17.10.2018: Rezultat selectie dosare
01.10.2018: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III (S)  Compartimentul Financiar – Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative la Direcţia Economică, pe perioadă nedeterminată
24.04.2018: Rezultat final
20.04.2018: Rezultat proba interviu
16.04.2018: Rezultat proba scrisa
05.04.2018: Rezultat selectie dosare
20.03.2018: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de informatician II (S)  la Compartimentul Informatizare din cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
03.04.2018: Rezultate finale
30.03.2018: Rezultate proba interviu
26.03.2018: Rezultate proba scrisă şi practică
19.03.2018: Rezultat selectie dosare
01.03.2018: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil şef I(S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative la Direcţia Economică, pe perioadă nedeterminată
01.03.2018: Rezultat final
27.02.2018: Rezultat interviu
21.02.2018: Rezultat PROBA SCRISA
14.02.2018: Rezultat selectie dosare
29.01.2018: Anunț


Arhiva 2017

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil şef I(S)  ) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative la Direcţia Economică, pe perioadă nedeterminată
29.01.2017: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant (M)  ) la Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale – Departamentul Sănătate şi Motricitate, pe perioadă nedeterminată
17.01.2018: Rezultat final
15.01.2018: Rezultat proba interviu
09.01.2018: Rezultat proba scrisa si practica
29.12.2017: Rezultat selectie dosare
11.12.2017: Anunț
Concurs pentru ocuparea postului vacant de informatician II (S)  la Compartimentul Informatizare din cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
05.01.2018: Rezultat proba scrisa si practica
27.12.2017: Rezultat selectie dosare
07.12.2017: Anunț
Concurs pentru ocuparea postului vacant de tehnician II (M)  la Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale – Departamentul de Inginerie Industrială şi Automatică, pe perioadă nedeterminată
12.01.2018: Rezultat final
10.01.2018: Rezultat proba interviu
04.01.2018: Rezultat proba scrisa si practica
22.12.2017: Rezultat selectie dosare
06.12.2017: Anunț
Concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic debutant (S)  în cadrul Cabinetului Preşedintelui Senatului, pe perioadă nedeterminată
28.12.2017: Rezultat final
22.12.2017: Rezultat interviu
20.12.2017: Rezultat contestatie
18.12.2017: Rezultat proba scrisa
11.12.2017: Rezultat selectie dosare
21.11.2017: Anunț
Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor (G) la Compartimentul Tehnic – Întreţinere din cadrul Direcţiei Generale Administrative – Direcţia Tehnică, Investiţii şi Achiziţii Publice, pe perioadă nedeterminată
05.12.2017: Rezultat final
29.11.2017: Rezultat proba interviu
23.11.2017: Rezultat proba scrisa si practica
16.11.2017: Rezultat selectie dosare
31.10.2017: Anunț
Concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar facultate debutant (S) în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Tehnice, Medicale şi Comportamentale, pe perioadă nedeterminată
30.10.2017: Anunț
15.11.2017: Rezultat selectie dosare
16.11.2017: Rezultat selectie dosare
22.11.2017: Rezultat proba scrisa si practica
28.11.2017: Rezultat interviu

04.12.2017: Rezultat final

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Şef birou I (S) la Birou Editură Multiplicare din cadrul Direcţiei Generale Administrative – Direcţia Tehnică, Investiţii şi Achiziţii Publice, pe perioadă nedeterminată
23.11.2017: Anunt anulare concurs
23.11.2017: Rezultat contestatie
21.11.2017: Rezultat proba scrisa
14.11.2017: Rezultat selectie dosare
27.10.2017: Anunț
Concurs pentru ocuparea postului vacant de Şef serviciu I (S) la Serviciul Social, Patrimoniu şi Administraţie din cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
28.11.2017: Rezultat final
24.11.2017: Rezultat proba interviu
20.11.2017: Rezultat proba scrisa
13.11.2017: Selectie dosare
26.10.2017: Anunț
Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor (G) în cadrul Compartimentul Tehnic – Întreţinere din cadrul Direcţiei Generale Administrative – Direcţia Tehnică, Investiţii şi Achiziţii Publice, pe perioadă nedeterminată
09.11.2017: Rezultat final
06.11.2017: Rezultat Interviu
01.11.2017: Rezultat proba scrisa ÎNGRIJITOR
25.10.2017: Rezultat selecţie de dosare ÎNGRIJITOR
Concurs pentru ocuparea postului vacant de şofer I (G) în cadrul Secretariat Rector, pe perioadă nedeterminată
08.11.2017: Rezultat final
06.11.2017: Rezultat proba Interviu
31.10.2017: Rezultat proba scrisa si practica
24.10.2017: Rezultat selectie dosare
Concurs pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate debutant (S)  la Centrului Consiliere şi Orientare în Carieră, pe perioadă nedeterminată, pe perioadă nedeterminată
15.11.2017: Rezultat contestatie
13.11.2017: Rezultat proba scrisa
06.11.2017: Rezultat selectie dosare
19.10.2017: Anunt concurs
Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director general administrativ I(S)  la Direcţia Generală Administrativă, pe perioadă nedeterminată
17.10.2017: Anunt concurs
02.11.2017: Rezultat selecţie de dosare
09.11.2017: Rezultat proba scrisa
15.11.2017: Rezultat proba interviu
17.11.2017: Rezultat final
Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director I (S)  la Direcţia Tehnică, Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
10.10.2017: Anunt concurs
26.10.2017: Rezultat selecţie de dosare
02.11.2017: Rezultat proba scrisă
08.11.2017: Rezultat proba interviu
10.11.2017: Rezultat final
Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor (G) în cadrul Compartimentul Tehnic – Întreţinere din cadrul Direcţiei Generale Administrative – Direcţia Tehnică, Investiţii şi Achiziţii Publice, pe perioadă nedeterminată
06.10.2017: Anunt concurs
Concurs pentru ocuparea postului vacant de şofer I (G) în cadrul Secretariat Rector, pe perioadă nedeterminată
06.10.2017: Anunt concurs


Arhiva

Director general administrativ în cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată

13.01.2017: Rezultate contestatii selectie dosare

11.01.2017: Rezultate selecție dosare

21.12.2016: Anunt concurs

Contabil şef  în cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată

16.12.2016: Rezultate finale

14.12.2016: Rezultate interviu

09.12.2016: Rezultatele probei scrise

05.12.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

15.11.2016: Anunt


Contabil şef/administrator financiar I (S)  în cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

22.06.2016: Anunt


Administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

01.07.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

14.06.2016: Anunt


Muncitor lăcătuş mecanic III, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază

01.07.2016: Rezultate finale

29.06.2016: Rezultatele interviului

23.06.2016: REZULTATELE PROBEI SCRISE ȘI PROBEI PRACTICE 

15.06.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

30.05.2016: Anunt


Administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

19.05.2016: Rezultate proba scrisa

12.05.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

25.04.2016: Anunt


Administrator patrimoniu I (S) în cadrul Cabinetului Preşedintelui Senatului, pe perioadă nedeterminată

24.03.2016: Rezultate finale la concursul pentru postul de administrator patrimoniu

22.03.2016: Rezultate interviu pentru postul de administrator patrimoniu

16.03.2016: Rezultate proba scrisă administrator patrimoniu

10.03.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere


Muncitor lăcătuş mecanic I, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază

29.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

02.03.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

04.03.2016: Rezultatele probei scrise si probei practice 


Administrator financiar III (S) pe perioadă determinată de un an de la data angajării, în cadrul Serviciului Financiar Contabil, la Compartimentul Contabilitate, Cercetare, Proiecte

11.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

15.02.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

18.02.2016: Rezultatele probei scrise

22.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise

24.02.2016: Rezultatele interviului

26.02.2016: Rezultatele finale ale interviului


Secretar facultate III (S) în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă, pe perioadă nedeterminată

04.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

08.02.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

15.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise si  probei practice

19.02.2016: Rezultat final


Tehnician I (M) la Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă, pe perioadă nedeterminată

27.01.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

29.01.2016: Rezultatele finale ale selecției dosarelor de înscriere

03.02.2016: Rezultatele probei scrise si probei practice

05.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise si probei practice

10.02.2016: Rezultatele interviului

11.02.2016: Rezultatele finale ale interviului

Director general administrativ în cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată

21.12.2016: Anunt concurs

Contabil şef  în cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată

16.12.2016: Rezultate finale

14.12.2016: Rezultate interviu

09.12.2016: Rezultatele probei scrise

05.12.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

15.11.2016: Anunt


Contabil şef/administrator financiar I (S)  în cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

22.06.2016: Anunt


Administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

01.07.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

14.06.2016: Anunt


Muncitor lăcătuş mecanic III, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază

01.07.2016: Rezultate finale

29.06.2016: Rezultatele interviului

23.06.2016: REZULTATELE PROBEI SCRISE ȘI PROBEI PRACTICE 

15.06.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

30.05.2016: Anunt


Administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

19.05.2016: Rezultate proba scrisa

12.05.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

25.04.2016: Anunt


Administrator patrimoniu I (S) în cadrul Cabinetului Preşedintelui Senatului, pe perioadă nedeterminată

24.03.2016: Rezultate finale la concursul pentru postul de administrator patrimoniu

22.03.2016: Rezultate interviu pentru postul de administrator patrimoniu

16.03.2016: Rezultate proba scrisă administrator patrimoniu

10.03.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere


Muncitor lăcătuş mecanic I, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază

29.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

02.03.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

04.03.2016: Rezultatele probei scrise si probei practice 


Administrator financiar III (S) pe perioadă determinată de un an de la data angajării, în cadrul Serviciului Financiar Contabil, la Compartimentul Contabilitate, Cercetare, Proiecte

11.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

15.02.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

18.02.2016: Rezultatele probei scrise

22.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise

24.02.2016: Rezultatele interviului

26.02.2016: Rezultatele finale ale interviului


Secretar facultate III (S) în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă, pe perioadă nedeterminată

04.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

08.02.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

15.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise si  probei practice

19.02.2016: Rezultat final


Tehnician I (M) la Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă, pe perioadă nedeterminată

27.01.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

29.01.2016: Rezultatele finale ale selecției dosarelor de înscriere

03.02.2016: Rezultatele probei scrise si probei practice

05.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise si probei practice

10.02.2016: Rezultatele interviului

11.02.2016: Rezultatele finale ale interviului

Arhiva

Tehnician laborator Kinetoterapie debutant (M), pe perioadă nedeterminată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale

30.09.2015: Rezultate selecţie dosare de înscriere

02.10.2015: Rezultate selecţie dosare de înscriere

06.10.2015: Rezultatele probei scrise

08.10.2015: Rezultatele probei scrise si probei practice

12.10.2015: Rezultatele interviului

14.10.2015: Rezultatele finale


Ingrijitor, pe perioadă determinată în cadrul Direcţiei Generale Administrative, la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii şi Investiţii

25.09.2015: Rezultate selecţie dosare de înscriere

29.09.2015: Rezultate selecţie dosare de înscriere

02.10.2015: Rezultatele probei scrise

06.10.2015: Rezultatele probei scrise

08.10.2015: Rezultatele interviului

12.10.2015: Rezultatele finale ale interviului

Posturi Didactic-Auxiliare si Nedidactice – Examen de promovare

Anul 2020

Examen de promovare din funcţia de secretar II (M) în funcţia de secretar III (S) la Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
21.07.2020: Rezultate proba scrisă
06.07.2020: Anunț

Examen de promovare la Secretariat Rectorat
20.07.2020: Rezultate proba scrisă
03.07.2020: Anunț

Examen de promovare din funcția de referent de specialitate debutant (S) în funcția de referent specialitate III (S) la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare
31.03.2020: Rezultate proba scrisă
13.03.2020: Anunț

Examen de promovare din funcția de consilier juridic debutant (S) în funcția de consilier juridic II (S) la Compartimentul Juridic
03.03.2020: Rezultate proba scrisă
14.02.2020: Anunț

Examen de promovare din funcția de secretar facultate debutant (S) în funcția de secretar facultate III (S) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
18.02.2020: Rezultate proba scrisă
31.01.2020: Anunț

Resurse Umane

Arhiva

Administrator patrimoniu debutant (S), în funcţia de administrator patrimoniu III (S) în cadrul Direcţiei Generale Administrative, la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii şi Investiţii

03.12.2015: REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE de pe postul de admisistrator patrimoniu debutant (S) pe postul de administrator patrimoniu III (S) la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii şi Investiţii din data de 02.12.2015

08.12.2015: REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE de pe postul de administrator patrimoniu debutant (S) pe postul de
administrator patrimoniu III (S) la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii şi Investiţii din data de 02.12.2015


Examen de promovare în grad/treaptă superioară a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru postul de:

Referent din cadrul D.R.I.P.C.

Bibliotecar din cadrul Biroului Biblioteci

Secretar din cadrul Departamentului Cercetare Dezvoltare

23.09.2015: REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE în grad/treaptă superioară a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru postul de:

Referent din cadrul D.R.I.P.C.

Bibliotecar din cadrul Biroului Biblioteci

Secretar din cadrul Departamentului Cercetare Dezvoltare

25.09.2015: REZULTATE FINALE EXAMEN DE PROMOVARE în grad/treaptă superioară a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru postul de:

Referent din cadrul D.R.I.P.C.

Bibliotecar din cadrul Biroului Biblioteci

Secretar din cadrul Departamentului Cercetare Dezvoltare

Posturi Cercetare

2020


Institutul de Cercetare a Calității Societății:
– Post de cercetător științific gradul I, poziția 2, domeniul Științe sociale.  Informații privind concursul

Arhiva

Anunt! 27.01.2016

Institutul de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei scoate la concurs pe perioada determinata, urmatorul post:

 • Asistent cercetare (ACS), pozitia 15 – domeniul Ingineria Sistemelor

Postul va fi scos la concurs pe perioada determinata, incepand cu data finalizarii concursului si pana la 30.09.2016.
Pentru desfasurarea concursului va propunem urmatorul calendar:

 • 28.01.2016-10.02.2016 inscrierea candidatilor pentru postul scos la concurs

Concursul va consta din:

 • analizarea rezultatelor stiintifice relevante pentru profilul postului, rezultate prezentate in dosarul de concurs sub forma unei liste de lucrari stiintifice in extenso;
 • verificarea indeplinirii conditiilor de ocupare a posturilor in conformitate cu legislatia in vigoare;

Candidatii vor depune la secretariatul Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei un dosar de concurs ce va cuprinde:

 1. Cererea de inscriere la concurs inregistrata in termenul legal de inscriere, semnata de candidat si datata, care include o declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar;
 2. Curriculum vitae al candidatului in format tiparit
 3. Lista de lucrari ale candidatului in format tiparit
 4. Copii legalizate ale diplomelor care atesta studiile candidatului
 5. Copia cartii de identitate sau, in cazul in care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate intocmit intr-un scop echivalent cartii de identitate sau pasaportului
 6. Declaratie pe propria raspundere a candidatului in care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in care s-ar afla in cazul castigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate
 7. O propunere de abordare a temei de cercetare cuprinsa in Planul de Cercetare al Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei aferente postului pentru care se inscrie la concurs.