Buget, bilanţ si contul de rezultat patrimonial
Aici se pot achita următoarele: taxe de studii, taxe de participare/publicare articol în cadrul conferințelor/simpozioanelor, taxe de confirmare, taxe de admitere

Cont Trezoreria Târgu Jiu: RO56TREZ33620F330500XXXX – Numerar/Mandat poștal
Cont BCR Târgu Jiu: RO04RNCB0149042108440001 – Numerar sau alte modalități de plată acceptate de instituția bancară