HOTĂRÂREA NR. 17
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 27.04.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă cererea de retragere a dosarului studentului Mazilu I. Constantin Laurențiu, Facultatea de Științe Economice, anul I, loc bugetat, programul de studii universitare de licență Informatică economică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 2749/26.04.2021.

 

Rector,
Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC