HOTĂRÂREA NR. 24
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 10.06.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicită doamnei conf. univ. dr. Delia Nica Badea evaluarea lucrărilor, în conformitate cu contestația înregistrată cu nr. 3788/10.06.2021 și cererea adresată decanului Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 945/08.06.2021.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent trimestrului III pe anul 2021, la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pe titlul II – Bunuri și servicii din venituri proprii, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței.

 

 

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC