HOTĂRÂREA NR. 11
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 16.03.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la studiile universitare de licenţă şi masterat pentru anul universitar 2021-2022.

Art.2. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1874/15.03.2021, după cum urmează:

– Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă – președinte;
– Conf. univ. dr. Georgian Badea Miss – secretar;
– Prof. univ. dr. Marian Durbăcea Bolovan – membru supleant;
– Conf. univ. dr. Delia Nica Badea – membru;
– Conf. univ. dr. Tiberiu Tătaru – membru;
– Lect. univ. dr. Ion Bogdan Chepea – membru;
– Lect. univ. dr. Iacob Daniel Chivu – membru;
– Lect. univ. dr. Natalia Guță – membru;
– Asist. univ. drd. Eduard Leonard Guță – membru;
– Asist. univ. drd. Roxana Maria Mecu – membru;
– Prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă – membru supleant;
– Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Rodica Dîrnu – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Florin Neferu – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Oana Diana Țîștea Marcoci – membru supleant;
– Asist. univ. drd. Valentin Nănescu – membru supleant;
– Asist. univ. drd. Denisa Daniela Mitroi – membru supleant;
– Asist. univ. drd. Eduard Robert Sakizlian – membru supleant.

Art.3. Se aprobă modificarea componenței comisiei de concurs, pentru ocuparea postului vacant de secretar facultate debutant (S) la Compartimentul de Gestionare, Completare și Eliberare a Actelor de Studii, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 1918/15.03.2021 și propunerea din cadrul ședinței, după cum urmează:

– Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă – președinte;
– Ec. Minodora Claudia Bîzoi-Popescu – membru;
– Ec. Andreea-Elena Bâzoc – membru;
– Jr. Ileana Stănculescu – secretar;
– Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – reprezentat Organizație Sindicală.

Art.4. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 1935/16.03.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 1935/16.03.2021.

 

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC