HOTĂRÂREA NR. 15
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 08.04.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu completarea componenței Comisiei de Etică, ca urmare a demisiei doamnei lect. univ. dr. Andreea Mihaela Cilibiu din funcția de președinte, precum și din calitatea de membru și a demisiei doamnei prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț din calitatea de membru, astfel:

– lect. univ. dr. Flavius Cristian Mărcău – membru;
– conf. univ. dr. Mirabela Relly Odette Curelar – membru.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC