HOTĂRÂREA NR. 16
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 20.04.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu dosarul privind menținerea calității de titular în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, a domnului conf. univ. dr. Constantin Enea, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 2489/12.04.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu dosarul privind menținerea calității de titular în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, a domnului conf. univ. dr. Titu Ionașcu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 2489/12.04.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific, poziția 5 din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Cercetare a Calității Societății, domeniul Știința și ingineria mediului, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 2509/13.04.2021, după cum urmează:

 • Comisia de concurs:
  – Prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Cristinel Racoceanu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Prof. univ. dr. George Niculescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Roxana Gabriela Popa, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu Dumitrescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Mihai Cruceru, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Ș.l. dr. Adina Milena Tătar, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Irina Ramona Pecingină, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Ș.l. dr. Emil Cătălin Șchiopu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.

Art.4. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de Informarea privind încheierea convențiilor/protocoalelor de practică pentru anul universitar 2020-2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerea de alocare a granturilor de studii pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 2634/20.04.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Procedurii de lucru Evaluarea satisfacției studenților privind serviciile administrative conexe actului educațional.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu perioada de recuperare a practicii pedagogice de la programul de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar și la programele de formare psihopedagogică, Nivelurile I și II, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 2498/12.04.2021, astfel:

 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar: perioada de vacanță din învățământul preuniversitar (05.04.2021-04.05.2021) se va recupera în perioada 10.05.2021-28.05.2021;
 • Programele de formare psihopedagogică, Nivelurile I și II: perioada de vacanță din învățământul preuniversitar (05.04.2021-04.05.2021) se va recupera în perioada 10.05.2021-28.05.2021.

Art.9. Se aprobă rezultatele finale ale interviului de selecție a candidaților privind mobilitățile Erasmus+ de practică, desfășurat în data de 06.04.2021, pentru anul universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa Departamentului de Relații Internaționale și Programe Comunitare, înregistrată cu nr. 2522/13.04.2021.

Art.10. Se aprobă solicitarea înregistrată cu nr. 2641/20.04.2021.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 2505/13.04.2021 și solicitarea înregistrată cu nr. 2641/20.04.2021.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul UCBECOTECH, cod SMIS 105628, pentru anul 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 2288/05.04.2021.

Art.13. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru implementarea Proiectului International Erasmus+:PATH FOR CAREER, NR.: 2018-1-RO01-KA204-049513 și Asociația Smart Educational Projects.

Art.14. Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de master domnului Gîrjoabă C. Vasile-Gabriel, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice, specializarea Economie și Finanțe Europene, promoția 2007, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 2332/06.04.2021.

Art.15. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Inspectoratul Școlar Județean Gorj.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2020-2021, pentru cursanții din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 2497/12.04.2021.

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2020-2021, pentru studenții din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 2488/12.04.2021.

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2020-2021, pentru studenții din cadrul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 2626/19.04.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC