HOTĂRÂREA NR. 19
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 11.05.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2021, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, al Departamentului Științe Politice și Management Public, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea componenței comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică (sesiunea iulie 2021 și sesiunile de restanțe ulterioare), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3035/10.05.2021, astfel:

 •  Pentru programul de studii universitare de licenţă Administraţie Publică:
  – Prof. univ. dr. Tiberiu Horaţiu Gorun – președinte;
  – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – membru;
  – Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – secretar;
  – Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – secretar supleant;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru supleant.
 • Pentru programul de studii universitare de licenţă Relaţii Internaţionale şi Studii Europene:
  – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – președinte;
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru;
  – Conf. univ. dr. Hadrian Gorun – membru;
  – Lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu – secretar;
  – Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – secretar supleant;
  – Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru supleant.
 •  Pentru programele de studii universitare de licenţă Drept IF şi Drept ID:
  – Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu – președinte;
  – Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru;
  – Conf. univ. dr. Titu Ionaşcu – membru;
  – Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru;
  – Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – membru;
  – Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – secretar;
  – Asist. univ. dr. Raluca Nicolița Davițoiu – secretar supleant;
  – Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Constantin Enea – membru supleant.
 • Pentru programul de studii universitare de licenţă Limbă şi literatură engleză – Limbă şi literatură română:
  – Conf. univ. dr. Otilia Minodora Simion – președinte;
  – Conf. univ. dr. Ana Maria Dudău – membru;
  – Conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu – membru;
  – Lect. univ. dr. Mihaela Manasia – membru;
  – Lect. univ. dr. Adina Paicu – secretar;
  – Lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac – secretar supleant;
  – Lect. univ. dr. Elena Paliţă – membru supleant.
 •  Pentru programele de studii universitare de masterat Administraţie publică europeană, Securitate și relații internaționale şi Sisteme administrative şi relaţii internaţionale (promoţiile anterioare):
  – Prof. univ. dr. Adrian Gorun – președinte;
  – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – membru;
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – secretar;
  – Conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu – secretar supleant;
  – Prof. univ. dr. George Niculescu – membru supleant.
 •  Pentru programul de studii universitare de masterat Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ:
  – Prof. univ. dr. Adrian Gorun – președinte;
  – Prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruţ – membru;
  – Prof. univ. dr. George Niculescu – membru;
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – secretar;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – secretar supleant;
  – Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru supleant.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2021, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3034/10.05.2021, astfel:

 •  PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
  • programul de studii universitare de licenţă Drept IF:
   – 05-06.07.2021- Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
   – 07.07.2021- Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  •  programul de studii universitare de licenţă Drept ID:
   – 08-09.07.2021- Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
   – 10.07.2021- Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  •  programul de studii universitare de licenţă Administraţie Publică:
   – 09.07.2021- Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
   – 10.07.2021- Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  •  programul de studii universitare de licenţă Relaţii internaţionale şi studii europene:
   – 06.07.2021- Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
   – 08.07.2021- Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  •  programul de studii universitare de licenţă Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română:
   – 05.07.2021- Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
   – 06.07.2021- Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
 •  PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
  •  programul de studii universitare de masterat Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ:
   – 05.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.
  •  programul de studii universitare de masterat Administraţie publică europeană:
   – 07.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.
  •  programul de studii universitare de masterat Sisteme administrative şi relaţii internaţionale (promoţii anterioare):
   – 07.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.
  •  programul de studii universitare de masterat Securitate şi relaţii internaţionale:
   – 07.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.
  •  programele de studii universitare de masterat Carieră judiciară și Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său (sesiune de restanță):
   – 12.07.2021- Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Art.5. Se aprobă și se înaintează spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerea decanului Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, de numire în funcția de prodecan a doamnei conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3038/10.05.2021.

Art.6. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Asigurarea Calității, înregistrată cu nr. 3030/10.05.2021, privind modalitatea de implementare a sistemului de evaluare a mediului de învățare (aplicarea chestionarelor) în sistem on-line.

Art.7. Se amână aprobarea solicitării Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 3031/10.05.2021.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de îngrijitor (G) la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 3048/11.05.2021.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu completarea Listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, pentru domeniul Științe ale educației, cu domnul prof. Octavian Mândruț, precum și în calitatea de colaborator extern pe probleme de cercetare.

Art.10. Se aprobă încheierea unui Protocol de parteneriat în promovarea culturii și științei între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Asociația Lumen.

Art.11. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu.

Art.12. Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de licență domnului Brînzan M. Marian Cătălin absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Inginerie, specializarea Automatică, promoția 2009, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 2858/29.04.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu numirea domnului lect. univ. dr. Flavius Cristian Mărcău, coordonator al Editurii „Academica Brâncuși”.

Art.14. Se aprobă alocarea numărului de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, în anul universitar 2021-2022, în vederea distribuirii acestora pe programe de studii la nivelul fiecărei facultăți, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC