HOTĂRÂREA NR. 20
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 17.05.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă alocarea numărului de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, pentru românii de pretutindeni, în anul universitar 2021-2022, în vederea distribuirii acestora pe programe de studii la nivelul fiecărei facultăți, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3159/13.05.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, pe domenii și programe de studii universitare de licență și masterat, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 3212/17.05.2021, nr. 3204/17.05.2021, nr. 3208/17.05.2021 și nr. 3213/17.05.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziția 5, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3186/17.05.2021, după cum urmează:

 •  Comisia de concurs:
  – Lect. univ. dr. Novac-Claudiu Chiriac, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Adrian Gorun, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Prof. univ. dr. Vasile-Sorin Purec, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Prof. univ. dr. Amalia-Venera Todoruț, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Olivia-Roxana Alecsoiu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Rodica Piscupu-Dobrescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Ina-Raluca Tomescu, Universitatea „Constantin Brâncuși”, din Târgu-Jiu – membru supleant.
 •  Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Conf. univ. dr. Octavia-Maria Cilibiu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Sorin-Avram Vîrtop, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Flavius-Cristian Mărcău, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Aurelian-Ionuț Ceaușescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Virgil-Ion Popovici, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului didactic vacant de șef lucrări, poziția 26, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Inginerie Industrială și Automatică, din cadrul Facultății de Inginerie, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3207/17.05.2021, după cum urmează:

 •  Comisia de concurs:
  – Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – președinte;
  – Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu – membru;
  – Conf. univ. dr. ing. Ilie Borcoși – membru;
  – Conf. univ. dr. ing. Florin Grofu – membru;
  – Ș.l. dr. ing. Gheorghe Gîlcă – membru;
  – Conf. univ. dr. Mădălina Roxana Buneci – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Viorica Mariela Ungureanu – membru supleant.
 •  Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru – președinte;
  – Prof. univ. dr. ing. Cristinel Racoceanu – membru;
  – Conf. univ. dr. ing. Bogdan Marian Diaconu – membru;
  – Ș.l. dr. ing. Cristina Felicia Ionici – membru;
  – Lect. univ. dr. Iuliana Carmen Bărbăcioru – membru;
  – Prof. univ. dr. ing. Gabriel Cătălin Iancu – membru supleant;
  – Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca – membru supleant.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor vacante destinate promovării în cariera didactică din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3215/17.05.2021, după cum urmează:

–  Pentru postul Profesor universitar, poziția 4:

 • Comisia de concurs:
  – Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Marian Durbăcea Bolovan, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Prof. univ. dr. Alina Mihaela Stoica, Universitatea din București – membru;
  – Prof. univ. dr. Constantin Pehoiu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru;
  – Prof. univ. dr. Daniela Aducovschi, Universitatea din București – membru;
  – Prof. univ. dr. Luciela Vasile, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București – membru supleant;
  – Prof. univ. dr. Marian Crețu, Universitatea din Pitești – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Cătălina Ababei, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – membru;
  – Prof. univ. dr. Silviu Gabriel Cioroiu, Universitatea Transilvania din Brașov – membru;
  – Prof. univ. dr. Ion Mihăilă, Universitatea din Pitești – membru;
  – Prof. univ. dr. Ligia Rusu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Prof . univ. dr. Luminița Ionela Georgescu, Universitatea din Pitești – membru supleant;
  – Prof. univ. dr. Iosif Sandor – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – membru supleant.

– Pentru postul Conferențiar universitar, poziția 12:

 • Comisia de concurs:
  – Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Germina Alina Cosma, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Doru Stoica, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Dumitru Barbu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Gabriel Gheorghe Cucui, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru;
  – Prof. univ. dr. Marian Durbăcea Bolovan, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Ioana Maria Buțu, Universitatea „Spiru Haret”– membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Conf. univ. dr. Costin Marian Nanu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Alina Albină, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Ioan Gabriel Mangra, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Bianca Ferrario, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru;
  – Conf. univ. dr. Georgian Badea Miss, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Ionela Alina Cucui, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru supleant.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3215/17.05.2021, după cum urmează:

– Pentru postul Conferențiar universitar, poziția 11:

 •  Comisia de concurs:
  – Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Mircea Dănoiu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Prof. univ. dr. Luminița Ionela Georgescu, Universitatea din Pitești – membru;
  – Prof. univ. dr. Ligia Rusu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Tiberiu Tătaru, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Prof. univ. dr. Germina Alina Cosma, Universitatea din Craiova – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Gabriela Monica Moacă, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Ionela Ioana Niculescu, Universitatea din Pitești – membru;
  – Prof. univ. dr. Virgil Tudor, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București – membru;
  – Conf. univ. dr. Damian Dițescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Conf. univ. dr. Bianca Ferrario, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru;
  – Prof . univ. dr. Carmen Ene Voiculescu, Universitatea „Ovidiu” din Constanța – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Ioana Maria Buțu – Universitatea „Spiru Haret” – membru supleant.

– Pentru postul Conferențiar universitar, poziția 13:

 •  Comisia de concurs:
  – Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Prof. univ. dr. Ligia Rusu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Ioan Gabriel Mangra, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Mihai Constantin Răzvan Barbu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Prof. univ. dr. Virgil Tudor, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Mădălina Roxana Buneci, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.
 •  Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Mircea Dănoiu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Prof. univ. dr. Germina Alina Cosma, Universitatea din Craiova – membru;
  – Prof. univ. dr. Ionela Ioana Niculescu, Universitatea din Pitești – membru;
  – Conf. univ. dr. Bianca Ferrario, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru;
  – Prof. univ. dr. Carmen Ene Voiculescu, Universitatea „Ovidius” din Constanța – membru supleant;
  – Prof. univ. dr. Amelia Georgiana Boncea, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.

– Pentru postul Lector universitar, poziția 30:

 • Comisia de concurs:
  – Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Natalia Guță, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Diana Oana Țîștea Marcoci, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Bogdan Niculescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Rodica Dîrnu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Gheorghe Neață, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Lect. univ. dr. Daniel Iacob Chivu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Mircea Dănoiu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Prof. univ. dr. Luminița Ionela Georgescu, Universitatea din Pitești – membru;
  – Prof. univ. dr. Ligia Rusu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Gabriela Monica Moacă, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru;
  – Conf. univ. dr. Damian Dițescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Tiberiu Tătaru, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.

– Pentru postul Lector universitar, poziția 33:

 •  Comisia de concurs:
  – Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Lect. univ. dr. Rodica Dîrnu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Natalia Guță, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Diana Oana Țîștea Marcoci, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Bogdan Niculescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Gheorghe Neață, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Vasile Mălăiuș, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.
 •  Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Lect. univ. dr. Daniel Iacob Chivu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Mircea Dănoiu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Prof. univ. dr. Luminița Ionela Georgescu, Universitatea din Pitești – membru;
  – Prof. univ. dr. Ligia Rusu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Gabriela Monica Moacă, Universitatea „Valahia” din Târgoviște – membru;
  – Conf. univ. dr. Damian Dițescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Tiberiu Tătaru, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul de desfășurare a examenului de absolvire, sesiunea iulie 2021, la programele de formare psihopedagogică, Nivelurile I și II, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3187/17.05.2021, astfel:

 • 05.07.2021-09.07.2021, înscrierea la examenul de absolvire;
 • 13.07.2021-15.07.2021, susținerea examenului de absolvire.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența nominală a comisiilor pentru susținerea examenelor în vederea acordării gradului didactic II, sesiunea august 2021, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3188/17.05.2021.

Art.9. Se aprobă solicitarea înregistrată cu nr. 3211/17.05.2021.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 3163/14.05.2021 și adresa nr. 3210/17.05.2021.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu echipa proiectului cu titlul „Un pas înainte pentru internaționalizarea în UCB”, CNFIS-FDI-2021-0381, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3196/17.05.2021.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu echipa proiectului cu titlul „Suport logistic inovativ și eficient pentru gestionarea, stimularea și promovarea cercetării în UCB”, CNFIS-FDI-2021-0512, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3209/17.05.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu echipa proiectului cu titlul „Consiliere și sprijin pentru accesul la studii universitare, reducerea abandonului școlar și dezvoltarea carierei”, CNFIS-FDI-2021-0408, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3202/17.05.2021.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu dosarul pentru acordarea prelungirii de activitate în vederea menținerii calității de titular în învățământul superior, al domnului conf. univ. dr. Damian Dițescu, în cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3214/17.05.2021.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu dosarul pentru acordarea prelungirii de activitate în vederea menținerii calității de titular în învățământul superior, al domnului lect. univ. dr. Vasile Mălăiuș, în cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3214/17.05.2021.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ocuparea funcției de director de departament la Departamentul de Științe Politice și Management Public, în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, de către doamna lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt, pe perioadă de interimat, urmare a demisiei doamnei lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu.

Art.17. Se aprobă plata salariilor la Compartimentul Social Cămine-Cantine, în conformitate cu solicitarea Direcției Economice, înregistrată cu nr. 3115/13.05.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC