HOTĂRÂREA NR. 23
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 08.06.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatele finale ale selecției candidaților privind mobilitățile Erasmus+ de formare și predare, pentru anul universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare, înregistrată cu nr. 3601/03.06.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2021, la Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3543/02.06.2021, astfel:

 •  Studii universitare de licență:
  – 28.06.2021 – 30.06.2021, înscrierea candidaților;
  – 06.07.2021 – Proba 1, evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
  – 07.07.2021 – Proba 2, prezentarea și susținerea lucrării de licență.
 • Studii universitare de masterat:
  – 28.06.2021 – 30.06.2021, înscrierea candidaților;
  – 08.07.2021 – Proba 1, prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul UCBECOTECH, cod SMIS 105628, pentru anul 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3442/26.05.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Procedura de lucru privind modalitatea de distribuire a sumelor alocate pentru finanțarea cercetării științifice.

Art.5. Se amână avizarea solicitării Clubului Sportiv Universitar „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 3640/04.06.2021.

Art.6. Se aprobă înființarea unui laborator de formare și cercetare științifică transdisciplinară (LFCST), cu sediul în incinta Facultății de Inginerie, Calea Eroilor, nr. 30 (biroul DCDMP), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3704/08.06.2021.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea înregistrată cu nr. 3444/26.05.2021, a doamnei Priescu S. Georgeta, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Inginerie, programul de studii universitare de licență Ingineria și protecția mediului în industrie, promoția 2011, privind susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea din Petroșani, Facultatea de Mine.

Art.8. Se aprobă eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de licență domnului Iovan E. Marian Lucian, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice, specializarea Contabilitate, promoția 2005, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 3490/28.05.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC