HOTĂRÂREA NR. 26
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 22.06.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă modificarea componenței comisiilor numite în vederea susținerii examenelor de promovare din funcția de administrator patrimoniu II (S) și administrator patrimoniu III (S) la Departamentul pentru Asigurarea Calității, precum și din funcția de documentarist debutant (M) la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, prin înlocuirea doamnei lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt cu domnul ș.l. dr. ing. Emil Cătălin Șchiopu, ca reprezentant Organizație Sindicală, urmare a demisiei doamnei lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt, înregistrată cu nr. 4014/22.06.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC