HOTĂRÂREA NR. 28
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 02.07.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu constituirea unei comisii de analiză a unor presupuse abateri disciplinare, formată din:

– Prof. univ. dr. George Niculescu – președinte;
– Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – membru;
– Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu – membru;
– Reprezentant Organizație Sindicală;
– Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu – membru supleant

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea componenței comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 4311/01.07.2021, după cum urmează:

– Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu – preşedinte;
– Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – președinte supleant;
– Lect. univ. dr. Flavius Cristian Mărcău – secretar;
– Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – secretar supleant;
– Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru;
– Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru;
– Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru;
– Lect. univ. dr. Adina Maria Paicu – membru;
– Lect. univ. dr. Elena Paliță – membru;
– Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – membru;
– Lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu – membru;
– Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru supleant;
– Asist. univ. dr. Raluca Nicolița Davițoiu – membru supleant;
– Asist. univ. drd. Georgiana Cimpu – membru supleant;
– Asist. univ. drd. Iulia Giurea – membru supleant;
– Asist. univ. drd. Mihai Raul Secula – membru supleant.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4340/02.07.2021.

Art.4. Se aprobă participarea în cadrul proiectului „Curs de limbă română pentru candidații la studii superioare în România”, a următoarelor persoane: conf. univ. dr. Minodora Otilia Simion, asist. univ. dr. Raluca Gabriela Loga și Rădescu Andreea Denisia, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 4189/29.06.2021.

Art.5. Se avizează, cu o abținere și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, ca Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă din Târgu-Jiu să nu fie preluată cu datorii, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu este de acord cu preluarea, în condițiile în care datoriile acesteia vor fi anulate sau achitate din alte surse bugetare, altele decât ale Universității, în conformitate cu adresa Ministerului Educației, înregistrată cu nr. 4150/28.06.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC