HOTĂRÂREA NR. 29
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 05.07.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu inițiativa domnului prof. univ. dr. Vasile Lupulescu de depunere, ca solicitant a unui proiect de cercetare cu finanțare din programul PN-III-ID-PCE-2021-3, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 4383/05.07.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC