HOTĂRÂREA NR. 3
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 27.01.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se adoptă și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind îndeplinirea Planului operațional al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul 2020.

Art.2. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de Raportul Comisiei de Etică a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul universitar 2019-2020.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu completarea Planului de evaluare internă a calității programelor de studii universitare de licență și masterat, pentru anul universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 433/25.01.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021, la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 479/27.01.2021.

Art.5. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Execuția bugetară la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, la data de 31.12.2020, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 326/19.01.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Execuția bugetară a proiectelor derulate în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, la data de 31.12.2020, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 325/19.01.2021.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul UCBECOTECH, cod SMIS 105628, pentru anul 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 93/07.01.2021.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul ”Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”, POCU/320/6/21/121030, pentru anul 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 447/26.01.2021.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul ”Primul pas către o carieră de succes”, POCU/626/6/13/133105, pentru anul 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 464/26.01.2021.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de asistent universitar, poziția 47, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 441/25.01.2021.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de asistent universitar, poziția 48, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 442/25.01.2021.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de lector universitar, poziția 14, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Litere și Științele Educației, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 472/27.01.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de asistent universitar, poziția 21, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Științe Juridice și Carieră Judiciară, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 471/27.01.2021.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de asistent universitar, poziția 22, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Științe Juridice și Carieră Judiciară, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 473/27.01.2021.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de asistent universitar, poziția 23, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Litere și Științele Educației, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 470/27.01.2021.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 432/25.01.2021.

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de administrator patrimoniu I (S) la Compartimentul Control Intern Managerial, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 424/25.01.2021.

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de administrator patrimoniu debutant (S) la Compartimentul Gestiune și Dezvoltare Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 421/25.01.2021.

Art.19. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de îngrijitor (G) la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 420/25.01.2021.

Art.20. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al doamnei Modoran Maria, din funcția de referent de specialitate debutant (S), în funcția de referent de specialitate III (S) la Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 467/27.01.2021.

Art.21. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu suplimentarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, cu 1 post de tehnician laborator, studii superioare, domeniul Sănătate, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 263/15.01.2021 și propunerea din cadrul ședinței.

Art.22. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu plata cofinanțării pentru proiectul ”F.A.S.T.E.R. – SV Oltenia – F(ormare) A(ntreprenorială) pentru ST(art-up-uri) în E(conomia) R(egiunii) SV Oltenia”, în sumă de 73.000 lei, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 478/27.01.2021.

Art.23. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2020-2021, pentru studenții din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 468/27.01.2021.

Art.24. Se adoptă și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu completarea Planului strategic al Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru perioada 2021-2025, în conformitate cu Raportul comisiei pentru activitățile de învățământ, curriculum și cercetare științifică a Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrat cu nr. Senat 46/26.01.2021.

Art.25. Se adoptă și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu completarea Planului operațional pentru anul 2021, în conformitate cu Raportul comisiei pentru activitățile de învățământ, curriculum și cercetare științifică a Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrat cu nr. Senat 46/26.01.2021.

Art.26. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu actualizarea propunerii privind cifra de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, în conformitate cu Raportul comisiei pentru activitățile de învățământ, curriculum și cercetare științifică a Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrat cu nr. Senat 46/26.01.2021 și adresa Ministerului Educației, înregistrată cu nr. UCB 449/26.01.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC