HOTĂRÂREA NR. 30
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 09.07.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă utilizarea unei sume din excedentul anului 2020 pentru lucrări realizate la imobilul din str. Tineretului, nr. 4, Debarcader, conform listelor de investiţii din venituri proprii aprobate de Ministerul Educaţiei, în conformitate cu solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 4609/09.07.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC