HOTĂRÂREA NR. 32
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 14.07.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului organizat în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziția 33, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale și ocuparea acestuia de către doamna Șorop Florea Maria, în conformitate cu avizul Compartimentului Juridic, înregistrat cu nr. 4761/14.07.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului organizat în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziția 30, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale și ocuparea acestuia de către doamna Chirigiu Larisa Marina Elisabeth, în conformitate cu avizul Compartimentului Juridic, înregistrat cu nr. 4762/14.07.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului organizat în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziția 5, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, pe perioadă nedeterminată și ocuparea acestuia de către doamna Loga Raluca Gabriela, în conformitate cu avizul Compartimentului Juridic, înregistrat cu nr. 4760/14.07.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu suplimentarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, cu un post de laborant II (S), la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 4766/14.07.2021 și precizarea din cadrul ședinței.

Art.5. Se aprobă eliberarea unui duplicat al diplomei de licență doamnei Bărbuț I. Carmen, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, promoția iulie 2011, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 4729/13.07.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea componenței Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, prin înlocuirea doamnei conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu, prorector responsabil cu domeniul resurse financiare, baza materială – secretar, cu domnul  prof. univ. dr. George Niculescu, prorector responsabil cu domeniul promovare, marketing universitar, studenți, relația cu societatea-componenta socio-culturală, proiecte cu finanțare externă, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 4610/09.07.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC