HOTĂRÂREA NR. 33
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 15.07.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se retractează art. 6 și art. 7 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 31 din data de 13.07.2021.

Art.2. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului temporar vacant de documentarist debutant (S) la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului, înregistrat cu nr. 4793/14.07.2021.

Art.3. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului temporar vacant de administrator patrimoniu III (S) la Compartimentul Biblioteci, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului, înregistrat cu nr. 4794/14.07.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC