HOTĂRÂREA NR. 35
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 21.07.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu structura anului universitar 2021–2022 la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC