HOTĂRÂREA NR. 36
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 28.07.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de licență domnului Dolofan-Drăguț C. Vasile, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Juridice, specializarea Administrație publică, promoția 2009, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 4933/20.07.2021.

Art.2. Se aprobă propunerea privind repartizarea pe facultăți a locațiilor pentru taberele studențești 2021 și perioadele aferente seriilor respective, în conformitate cu adresa CCS Craiova, înregistrată cu nr. 5347/27.07.2021, după cum urmează:

 •  Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică – 9 locuri:
  – 7 locuri Costinești, Hotel Regal, seria III (21.08 – 26.08.2021);
  – 2 locuri Costinești, Hotel Regal, seria IV (26.08 – 31.08.2021).
 • Facultatea de Științe Economice – 6 locuri:
  – 5 locuri Costinești, Hotel Regal, seria III (21.08 – 26.08.2021);
  – 1 loc Costinești, Hotel Regal, seria IV (26.08 – 31.08.2021).
 • Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale – 2 locuri:
  – 1 loc Costinești, Hotel Regal, seria III (21.08 – 26.08.2021);
  – 1 loc Costinești, Hotel Regal, seria IV (26.08 – 31.08.2021).
 • Facultatea de Inginerie – 5 locuri:
  – 4 locuri Costinești, Hotel Regal, seria III (21.08 – 26.08.2021);
  – 1 loc Costinești, Hotel Regal, seria IV (26.08 – 31.08.2021).

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC