HOTĂRÂREA NR. 41
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 13.09.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu prelungirea perioadei de înscriere la concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe Economice și al Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 6220/10.09.2021 și nr. 6225/10.09.2021, astfel:

– Facultatea de Științe Economice, pentru programele de studii universitare de licență și masterat: până la data de 17.09.2021, inclusiv;

– Facultatea de Inginerie, pentru programele de studii universitare de licență: până la data de 17.09.2021, inclusiv.

 

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC