HOTĂRÂREA NR. 43
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 20.09.2021

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor, pentru anul 2021, rectificat la data de 30.06.2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 5764/13.08.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Execuția bugetară la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor, la data de 30.06.2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 5764/13.08.2021.

Art.3. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul și termenele aferente tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021–2022, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6375/17.09.2021.

Art.4. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul și termenele aferente tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021–2022, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6163/07.09.2021 și modificările din cadrul ședinței.

Art.5. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul și termenele aferente tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021–2022, la Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6391/20.09.2021.

Art.6. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul și termenele aferente tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021–2022, la Facultatea de Inginerie, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței.

Art.7. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul și termenele aferente tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021–2022, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6179/08.09.2021 și modificările din cadrul ședinței.

Art.8. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu formațiunile de studii pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6393/20.09.2021.

Art.9. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu formațiunile de studii pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe Economice,  în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6390/20.09.2021.

Art.10. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu formațiunile de studii pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6397/20.09.2021.

Art.11. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu formațiunile de studii pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6396/20.09.2021 și precizarea din cadrul ședinței.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului privind mobilitățile în cadrul Programului Erasmus+, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6039/02.09.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea structurii anului universitar 2021–2022, la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu structura anului universitar 2021-2022 la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6157/07.09.2021.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu structura anului universitar 2021-2022 la nivelul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6168/07.09.2021.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu structura anului universitar 2021-2022 la nivelul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6175/07.09.2021.

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu structura anului universitar 2021-2022 la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6163/07.09.2021.

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu structura anului universitar 2021-2022 la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6180/08.09.2021.

Art.19. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic de șef lucrări, poziția 26, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Inginerie Industrială și Automatică, din cadrul Facultății de Inginerie, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6091/03.09.2021 și avizul juridic, înregistrat cu nr. 6129/06.09.2021.

Art.20. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 6093/03.09.2021.

Art.21. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de laborant II (S), pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 6121/06.09.2021.

Art.22. Se retractează art. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 40 din data de 02.09.2021.

Art.23. Se retractează art. 5 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 40 din data de 02.09.2021.

Art.24. Se amână aprobarea cererii înregistrate cu nr. 6164/07.09.2021.

Art.25. Se amână avizarea solicitării Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 6372/17.09.2021.

Art.26. Se aprobă componența comisiei de cazare din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul universitar 2021-2022, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței, astfel:

– Prof. univ. dr. George Niculescu – președinte;

– Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – reprezentant Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică;

– Lect. univ. dr. Carina-Elena Stegăroiu – reprezentant Facultatea de Științe Economice;

– Conf. univ. dr. Roxana Gabriela Popa – reprezentant Facultatea de Inginerie;

– Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi – reprezentant Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale;

– Ec. Daniel Valentin Caragea – reprezentant Direcția Generală Administrativă;

– Băzăvan Maria Alexandra – prefectul studenților Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.27. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu depunerea a trei proiecte de cercetare științifică din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020, PN III, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare-Proiect Experimental-Demonstrativ, în conformitate cu solicitarea domnului prof. univ. dr. George Niculescu, înregistrată cu nr. 6392/20.09.2021.

Art.28. Se aprobă eliberarea duplicatului foii matricole doamnei Rusu A. Maria Mădălina, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative, specializarea Limba și literatura engleză – Limba și literatura română, promoția 2015, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 6315/15.09.2021.

Art.29. Se aprobă Regulile pentru constituirea normelor de bază valabile pentru anul universitar 2021-2022.

Art.30. Se aprobă propunerea de reorganizare a departamentelor din cadrul facultăților.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC