HOTĂRÂREA NR. 45
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 27.09.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul 2021, rectificat la data de 31.08.2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 6523/23.09.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Execuția bugetară la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor, la data de 31.08.2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 6523/23.09.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar, poziția 11, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu avizul juridic, înregistrat cu nr. 6414/21.09.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic destinat promovării în cariera didactică de conferențiar universitar, poziția 12, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu avizul juridic, înregistrat cu nr. 6594/27.09.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific, gradul III, poziția 4, din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu avizul juridic, înregistrat cu nr. 6593/27.09.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6555/23.09.2021.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6558/23.09.2021.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6604/27.09.2021.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6609/27.09.2021 și modificarea din cadrul ședinței.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6610/27.09.2021.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică (IF și ID).

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, din cadrul Facultății de Inginerie.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, din cadrul Facultății de Științe Economice.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu transferul doamnei prof. univ. dr. Amelia Georgiana Boncea, de la Facultatea de Inginerie la Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 6422/21.09.2021 și precizarea din cadrul ședinței.

Art.17. Se amână avizarea solicitării înregistrate cu nr. 6602/27.09.2021.

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Statul de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale.

Art.19. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Statele de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe Economice, cu precizările din cadrul ședinței.

Art.20. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Statele de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Inginerie.

Art.21. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Statele de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică (IF și ID).

Art.22. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Statul de funcții de personal de cercetare pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Institutului de Cercetare a Calității Societății.

Art.23. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Statul de funcții de personal de cercetare pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației.

Art.24. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Statul de funcții de personal didactic pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.25. Se reavizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Planurile de învățământ valabile începând cu anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultății de Științe Economice, Facultății de Științe Medicale și Comportamentale și al Facultății de Inginerie.

Art.26. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2021-2022, cu modificările din cadrul ședinței.

Art.27. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.28. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2021-2022.

Art.29. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile.

Art.30. Se aprobă modelul-cadru pentru Contractele de studii universitare (licență IF și ID/master) și pentru Contractul de școlarizare (ID), începând cu anul universitar 2021-2022.

Art.31. Se aprobă Lista poziției ”Alte cheltuieli de investiții – venituri proprii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 6627/27.09.2021.

Art.32. Se aprobă Lista poziției ”Alte cheltuieli de investiții – de la buget” defalcată pe categorii de bunuri și lucrări repartizate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 6628/27.09.2021.

Art.33. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu tariful orar pentru plata orelor desfășurate în regim de plata cu ora, pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6575/24.09.2021, astfel:

– personalități invitate – la nivelul postului, cu respectarea tranșei și a gradației de vechime;

– personal didactic cu post rezervat – la nivelul postului, cu respectarea tranșei și a gradației de vechime;

– personal didactic titular care desfășoară activități didactice la programele de studii de la forma de învățământ cu frecvență și forma de învățământ la distanță – 14 lei/oră;

– personal asociat – 25 lei/oră.

Art.34. Se aprobă programul de lucru pentru personalul nedidactic, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 6524/23.09.2021.

Art.35. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de adresa domnului prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu, înregistrată cu nr. 6600/27.09.2021.

Art.36. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu numirea în funcția de decan interimar la Facultatea de Științe Economice, a doamnei prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu.

Art.37. Se aprobă eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de licență doamnei Șerban V. Florena-Ștefania, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, promoția 2010, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 6361/17.09.2021.

Art.38. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu încheierea contractelor individuale de muncă pentru activități administrative în cadrul Centrului ID, precum și normarea acestora, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 6611/27.09.2021.

Art.39. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu prelungirea de activitate în anul universitar 2021-2022 a domnului prof. univ. dr. Marian Durbăcea Bolovan, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 6398/20.09.2021.

Art.40. Se aprobă situația privind persoanele desemnate coordonatori și îndrumători de an pentru programele de studii universitare, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6443/21.09.2021.

Art.41. Se aprobă situația privind persoanele desemnate coordonatori și îndrumători de an pentru programele de studii universitare, din cadrul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 6517/23.09.2021 și nr. 6518/23.09.2021.

Art.42. Se aprobă situația privind persoanele desemnate coordonatori și îndrumători de an pentru programele de studii universitare, din cadrul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6490/22.09.2021.

Art.43. Se aprobă situația privind persoanele desemnate coordonatori și îndrumători de an pentru programele de studii universitare, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6499/22.09.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC