HOTĂRÂREA NR. 47
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 07.10.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu prelungirea perioadei de înscriere la concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la programele de formare psihopedagogică, Nivelurile I și II, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7011/06.10.2021, astfel:

  • 08.10.2021-14.10.2021, ora 1400 – înscrierea candidaților;
  • 14.10.2021 – afișarea rezultatelor parțiale;
  • 15.10.2021, interval orar 0900-1200 – depunerea contestațiilor;
  • 15.10.2021 – afișarea rezultatelor finale.

 

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC