HOTĂRÂREA NR. 5
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 17.02.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Regulamentul de organizare și conferire a premiilor „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind activitatea Departamentului pentru Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare (DRIPC) pentru anul universitar 2019-2020.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu îndreptarea erorii materiale din Planurile de învățământ la programul de studii universitare de licență Drept IF, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 1060/16.02.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu suplimentarea Listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1045/15.02.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la Departamentul de Litere și Științele Educației și la Departamentul Științe Politice și Management Public, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la Departamentul Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică (sesiunea iulie 2021 și sesiunile de restanțe ulterioare), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1058/16.02.2021, după cum urmează:

 • Pentru programul de studii universitare de licenţă Administraţie Publică:

– Prof. univ. dr. Tiberiu Horaţiu Gorun – președinte;

– Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – membru;

– Lect. univ. dr. Roxana Elena Dobriţoiu – membru;

– Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – secretar;

– Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – secretar supleant;

– Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru supleant;

– Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru supleant.

 • Pentru programul de studii universitare de licenţă Relaţii internaţionale şi studii europene:

– Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – președinte;

– Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru;

– Conf. univ. dr. Hadrian Gorun – membru;

– Lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu – secretar;

– Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – secretar supleant;

– Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru supleant.

 • Pentru programele de studii universitare de licenţă Drept IF şi Drept ID:

– Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu – președinte;

–  Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru;

–  Conf. univ. dr. Titu Ionaşcu – membru;

–  Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru;

–  Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – membru;

–  Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – secretar;

– Asist. univ. dr. Raluca Nicolița Davițoiu – secretar supleant;

– Conf. univ. dr.  Octavia Maria Cilibiu – membru supleant;

– Conf. univ. dr.  Constantin Enea – membru supleant.

 • Pentru programul de studii universitare de licenţă Limbă şi literatură engleză – Limbă şi literatură română:

– Conf. univ. dr. Otilia Minodora Simion – președinte;

–  Conf. univ. dr. Ana Maria Dudău – membru;

–  Conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu – membru;

–  Conf. univ. dr. Mihaela Manasia – membru;

– Lect. univ. dr. Adina Paicu – secretar;

– Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – secretar supleant;

– Lect. univ. dr. Elena Paliţă – membru supleant.

 • Pentru programele de studii universitare de masterat Administraţie publică europeană, Securitate și relații internaționale şi Sisteme administrative şi relaţii internaţionale (promoţiile anterioare):

– Prof. univ. dr. Adrian Gorun – președinte;

–  Conf. univ. dr. Vasile Sorin Purec – membru;

–  Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru;

– Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – secretar;

– Conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu – secretar supleant;

– Prof. univ. dr. George Niculescu – membru supleant.

 • Pentru programul de studii universitare de masterat Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ:

– Prof. univ. dr. Adrian Gorun – președinte;

–  Conf. univ. dr. Amalia Venera Todoruţ – membru;

–  Conf. univ. dr. George Niculescu – membru;

– Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – secretar;

– Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – secretar supleant;

– Lect. univ. dr. Roxana Elena Dobriţoiu – membru supleant.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, la Facultatea de Inginerie (sesiunea iulie 2021 și sesiunile de restanțe), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1073/16.02.2021, după cum urmează:

 • Pentru programele de studii universitare de licență Managementul energiei și Termoenergetică:

– Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – președinte;

– Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru – membru;

– Prof. univ. dr. ing. Cristinel Racoceanu – membru;

– Ș.l. dr. ing. Adriana Tudorache – secretar;

– Ș.l. dr. ing. Lucica Anghelescu – membru supleant;

– Ș.l. dr. ing. Cristina Felicia Ionici – secretar supleant.

 • Pentru programul de studii universitare de licență Tehnologia construcțiilor de mașini:

– Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – președinte;

– Prof. univ. dr. ing. Gabriel Cătălin Iancu – membru;

– Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși – membru;

– Prof. univ. dr. ing. Liliana Luca – membru;

– Lect. univ. dr. Nicoleta Maria Mihuț – membru;

– Ș.l. dr. ing. Constanța Rădulescu – secretar;

– Ș.l. dr. ing. Alin Nioață – membru supleant;

– Ș.l. dr. ing. Alin Stăncioiu – secretar supleant.

 • Pentru programul de studii universitare de licență Automatică și informatică aplicată:

– Conf. univ. dr. ing. Florin Grofu – președinte;

– Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu – membru;

– Conf. univ. dr. ing. Ilie Borcoși – membru;

– Ș.l. dr. ing. Gheorghe Gîlcă – secretar;

– Conf. univ. dr. Mădălina Roxana Buneci – membru supleant;

– Ș.l. dr. ing. Aurora Cătălina Ianăși – secretar supleant.

 • Pentru programul de studii universitare de masterat Conducerea avansată a proceselor industriale (sesiunea de restanțe iulie 2021):

– Conf. univ. dr. ing. Florin Grofu – președinte;

– Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu – membru;

– Conf. univ. dr. ing. Ilie Borcoși – membru;

– Ș.l. dr. ing. Gheorghe Gîlcă – secretar;

– Conf. univ. dr. Mădălina Roxana Buneci – membru supleant;

– Ș.l. dr. ing. Aurora Cătălina Ianăși – secretar supleant.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, la Facultatea de Științe Economice (promoția 2021, sesiunea iulie 2021, respectiv februarie 2022), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 876/11.02.2021, după cum urmează:

 • studii universitare de licenţă:
  • domeniul Administrarea afacerilor, programul de studiu Economia comerţului, turismului şi serviciilor:

– Prof. univ. dr. Diana-Mihaela Țîrcă – preşedinte;

– Lect. univ. dr. Aurelian-Ionuț Ceauşescu – secretar;

– Conf. univ. dr. Constanţa Enea – membru;

– Lect. univ. dr. Mariana-Claudia Mungiu-Pupăzan – membru;

– Lect. univ. dr. Paul-Bogdan Zamfir – membru;

– Prof. univ. dr. Dumitru-Dorel Chirițescu – membru supleant;

– Prof. univ. dr. Cecilia-Irina Răbonțu – secretar supleant.

  • domeniul Management, programul de studiu Management:

– Prof. univ. dr. Adina-Claudia Neamțu – preşedinte;

– Lect. univ. dr. Maria Vasilescu – secretar;

– Conf. univ. dr. Gheorghe Gabriel Sanda – membru;

– Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu – membru;

– Lect. univ. dr. Lorena Duduială-Popescu – membru;

– Prof. univ. dr. Dumitru-Dorel Chirițescu – membru supleant;

– Prof. univ. dr. Cecilia-Irina Răbonțu – secretar supleant.

  • domeniul Finanţe, programul de studiu Finanţe şi bănci:

– Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă – preşedinte;

– Prof. univ. dr. Ion-Lucian Medar – membru;

– Conf. univ. dr. Maria Văduva – membru;

– Lect. univ. dr. Vasile-Nicolae Popeangă – membru;

– Lect. univ. dr. Maria-Mirabela Florea Ianc – secretar;

– Lect. univ. dr. Loredana Ciurlău – membru supleant;

– Lect. univ. dr. Maria-Felicia Chirculescu – secretar supleant.

  • domeniul Contabilitate, programul de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune:

– Prof. univ. dr. Lucia Paliu-Popa – preşedinte;

– Conf. univ. dr. Nicolae Ecobici – membru;

– Conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu – membru;

– Lect. univ. dr. Gabriela Buşan – membru;

– Lect. univ. dr. Irina-Elena Chirtoc – secretar;

– Lect. univ. dr. Loredana Ciurlău – membru supleant;

– Lect. univ. dr. Maria-Felicia Chirculescu – secretar supleant.

 • studii universitare de masterat:
  • domeniul Administrarea afacerilor:

– Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu – preşedinte;

– Lect. univ. dr. Maria Vasilescu – secretar;

– Conf. univ. dr. Cecilia-Elena Văduva – membru;

– Lect. univ. dr. Aurelian-Ionuţ Ceauşescu – membru;

– Lect. univ. dr.  Mariana-Claudia Mungiu-Pupăzan – membru supleant;

– Prof. univ. dr. Cecilia-Irina Răbonțu – secretar supleant.

  • domeniul Management:

– Conf. univ. dr. Liviu Neamţu – preşedinte;

– Lect. univ. dr. Paul-Bogdan Zamfir – secretar;

– Prof. univ. dr. Dumitru-Dorel Chirițescu – membru;

– Conf. univ. dr. Gheorghe Gabriel Sanda – membru;

– Lect. univ. dr.  Mariana-Claudia Mungiu-Pupăzan – membru supleant;

– Prof. univ. dr. Cecilia-Irina Răbonțu – secretar supleant.

  • domeniul Contabilitate:

– Prof. univ. dr. Lucia Paliu Popa – preşedinte;

– Conf. univ. dr. Nicolae Ecobici – membru;

– Conf. univ. dr. Daniela-Emanuela Dănăcică – membru;

– Lect. univ. dr. Loredana Ciurlău – secretar;

– Conf. univ. dr. Genu Alexandru Căruntu – membru supleant;

– Lect. univ. dr. Irina-Elena Chirtoc – secretar supleant.

  • domeniul Finanţe:

– Prof. univ. dr. Ion-Lucian Medar – preşedinte;

– Conf. univ. dr. Maria Văduva – membru;

– Lect. univ. dr. Carina Elena Stegăroiu – membru;

– Lect. univ. dr. Maria-Felicia Chirculescu – secretar;

– Prof. univ. dr. Vasile Lupulescu – membru supleant;

– Lect. univ. dr. Maria-Mirabela Florea Ianc – secretar supleant.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale (sesiunile iulie 2021, septembrie 2021 și februarie 2022), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1064/16.02.2021, după cum urmează:

 • Pentru programele de studii universitare de licenţă Educaţie fizică şi sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială, precum și pentru programele de studii universitare de masterat Știința motricității în activități didactice și de timp liber și Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă:

– Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă – președinte;

– Prof. univ. dr. Marian Durbăcea Bolovan – secretar;

– Conf. univ. dr. Damian Dițescu – secretar supleant;

– Conf. univ. dr. Georgian Badea Miss – membru;

– Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi – membru;

– Conf. univ. dr. Tiberiu Tătaru – membru;

– Lect. univ. dr. Iacob Daniel Chivu – membru;

– Lect. univ. dr. Florin Neferu – membru supleant;

– Lect. univ. dr. Bogdan Niculescu – membru supleant.

 • Comisia de soluționare a contestațiilor:

– Lect. univ. dr. Ion Bogdan Chepea – președinte;

– Conf. univ. dr. Oana Maria Păstae – secretar;

– Conf. univ. dr. Delia Nica Badea – membru;

– Lect. univ. dr. Gheorghe Neață – membru.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de finalizare a studiilor la programele de formare psihopedagogică, Nivelurile I și II, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (sesiunea iulie 2021 și sesiunile de restanțe aferente), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1133/16.02.2021, după cum urmează:

– Prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț – președinte;

– Lect. univ. dr. Sorin-Avram Vîrtop – membru;

– Lect. univ. dr. Rodica Piscupu Dobrescu – membru;

– Asist. univ. dr. Raluca Gabriela Loga – secretar;

– Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – secretar supleant;

– Lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac – membru supleant.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu 1057/16.02.2021, după cum urmează:

– Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu – preşedinte;

– Lect. univ. dr. Flavius Cristian Mărcău – secretar;

– Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru;

– Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru;

– Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – membru;

– Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru;

– Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru;

– Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru;

– Lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu – membru;

– Lect. univ. dr. Adina Maria Paicu – membru;

– Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru;

– Lect. univ. dr. Elena Paliță – membru;

– Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară –  membru;

– Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – membru;

– Asist. univ. dr. Iulia Giurea – membru.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1074/16.02.2021, după cum urmează:

– Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – președinte;

– Conf. univ. dr. ing. Florin Grofu – secretar;

– Prof. univ. dr. ing. Cristinel Racoceanu – membru;

– Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși – membru;

– Conf. univ. dr. ing. Ilie Borcoși – membru;

– Conf. univ. dr. ing. Minodora Maria Pasăre – membru;

– Conf. univ. dr. ing. Roxana Gabriela Popa – membru;

– Lect. univ. dr. Nicoleta Maria Mihuț – membru;

– Ș.l. dr. ing. Gheorghe Gîlcă – membru;

– Lect. univ. dr. Irina Ramona Pecingină – membru;

– Ș.l. dr. Adina Milena Tătar – membru;

– Ș.l. dr. ing. Emil Cătălin Șchiopu – membru;

– Ș.l. dr. ing. Adriana Tudorache – membru;

– Ș.l. dr. ing. Lucica Anghelescu – membru.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 875/11.02.2021, după cum urmează:

– Prof. univ. dr. Dumitru-Dorel Chirițescu – președinte;

– Lect. univ. dr. Carina Elena Stegăroiu – secretar;

– Prof. univ. dr. Cecilia Irina Răbonţu – membru;

– Conf. univ. dr. Constanţa Enea – membru;

– Conf. univ. dr. Genu Alexandru Căruntu – membru;

– Conf. univ. dr. Nicolae Ecobici – membru;

– Conf. univ. dr. Daniela Emanuela Dănăcică – membru;

– Conf. univ. dr. Maria Văduva – membru;

– Conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu – membru;

– Lect. univ. dr. Gabriela Buşan – membru;

– Lect. univ. dr. Irina Elena Chirtoc – membru;

– Lect. univ. dr. Loredana Ciurlău – membru;

– Lect. univ. dr. Maria-Felicia Chirculescu – membru;

– Lect. univ. dr. Maria Mirabela Florea Ianc – membru;

– Lect. univ. dr. Paul-Bogdan Zamfir – membru;

– Lect. univ. dr. Lorena Duduială-Popescu – membru;

– Lect. univ. dr. Mariana-Claudia Mungiu-Pupăzan – membru;

Prof. univ. dr. Adina-Claudia Neamțu – președinte supleant;

Lect. univ. dr. Aurelian-Ionuț Ceaușescu – secretar supleant.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1065/16.02.2021, după cum urmează:

– Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă – președinte;

– Conf. univ. dr. Georgian Badea Miss – secretar;

– Prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă – membru;

– Prof. univ. dr. Marian Durbăcea Bolovan – membru;

– Conf. univ. dr. Damian Dițescu – membru;

– Conf. univ. dr. Delia Nica Badea – membru;

– Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi – membru;

– Conf. univ. dr. Tiberiu Tătaru – membru;

– Lect. univ. dr. Ion Bogdan Chepea – membru;

– Lect.  univ. dr. Iacob Daniel Chivu – membru;

– Lect. univ. dr. Bogdan Niculescu – membru;

– Lect. univ. dr. Oana Diana Țîștea Marcoci – membru;

– Lect. univ. dr. Florin Neferu – membru;

– Lect. univ. dr. Oana Maria Păstae – membru;

– Asist. univ. drd. Eduard Leonard Guță – membru;

– Asist. univ. drd. Roxana Maria Mecu – membru;

– Asist. univ. drd. Valentin Nănescu – membru;

– Asist. univ. drd. Andreea Popescu – membru;

– Asist. univ. drd. Eduard Robert Sakizlian – membru.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1132/16.02.2021, după cum urmează:

– Lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac – președinte;

– Lect. univ. dr. Sorin-Avram Vîrtop – membru;

– Asist. univ. dr. Raluca Gabriela Loga – membru;

– Conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu – membru;

 – Lect. univ. dr. Rodica Piscupu Dobrescu – secretar.

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, precum și componența Comisiei de soluționare a contestațiilor, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1088/16.02.2021, după cum urmează:

 • Comisa centrală de admitere:

– Prof. univ. dr. Vasile-Sorin Purec, rector – președinte;

– Prof. univ. dr. George Niculescu, prorector responsabil cu domeniul promovare, marketing universitar, studenți, relația cu societatea-componenta socio-culturală, proiecte cu finanțare externă – membru;

– Prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă, prorector responsabil cu domeniul învățământ, cercetare – membru;

– Prof. univ. dr. ing. Liviu-Marius Cîrțînă, prorector responsabil cu domeniul relații internaționale, asigurarea calității, dezvoltarea instituțională, resurse umane – membru;

– Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu, prorector responsabil cu domeniul resurse financiare, baza materială – secretar;

– Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu, prodecan cu atribuții de decan Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică – membru;

– Prof. univ. dr. Dumitru-Dorel Chirițescu, decan Facultatea de Științe Economice – membru;

– Prof. univ. dr. Cristinel Popescu, decan Facultatea de Inginerie – membru;

– Prof. univ. dr. Monica-Delia Bîcă, decan Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale – membru;

– Lect. univ. dr. Novac-Claudiu Chiriac, director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – membru;

– Ec. Minodora-Claudia Bîzoi-Popescu, secretar șef instituție învățământ superior – membru;

– Ec. Marian Vintilescu, Director General Administrativ – membru;

– Jr. Maria Cocolea, consilier juridic – membru;

– Ing. Adrian-Nicolae Fîcea, inginer de sistem – membru.

 • Comisia de soluționare a contestațiilor:

– Conf. univ. dr. Ina-Raluca Tomescu – Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică;

– Prof. univ. dr. ing. Gabriel-Cătălin Iancu – Facultatea de Inginerie;

– Prof. univ. dr. Ion-Lucian Medar – Facultatea de Științe Economice;

– Conf. univ. dr. Camelia-Daniela Plăstoi – Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale;

– Lect. univ. dr. Sorin-Avram Vîrtop – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 1066/16.02.2021.

Art.19. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de secretar facultate debutant (S) la Compartimentul de Gestionare, Completare și Eliberare a Actelor de Studii, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 1092/16.02.2021.

Art.20. Se aprobă solicitarea înregistrată cu nr. 789/09.02.2021, privind realizarea unui gol de casă până la deblocarea soldului existent la 31.12.2020, pentru proiectul ”Primul pas către o carieră de succes”, POCU/626/6/13/133105.

Art.21. Se aprobă solicitarea înregistrată cu nr. 1089/16.02.2021, privind realizarea unui gol de casă până la deblocarea soldului existent la 31.12.2020, pentru proiectul „Antreprenoriat sustenabil în regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 106931.

Art.22. Se aprobă solicitarea înregistrată cu nr. 1093/16.02.2021, privind realizarea unui gol de casă până la deblocarea soldului existent la 31.12.2020, pentru proiectul „UCB susține antreprenoriatul”, POCU/82/3/7/106396.

Art.23. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea echipei de implementare în cadrul proiectului SPER – Sustenabilitate, Performanță, Educație, Responsabilitate pentru dezvoltarea comunităților, POCU 449/4/16/128488, cu înlocuirea doamnei Anghelescu Lucica cu doamna Pecingină Irina Ramona, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 861/11.02.2021.

Art.24. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 1048/15.02.2021, privind efectuarea activităților didactice pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, astfel:

– Conf. univ. dr. Daniela Ciobanu – în sistem modular;

– Chirigiu Larisa Marina Elisabeth – în sistem on line pe platforma Microsoft Teams;

– Băleanu Vlad Dumitru – în sistem modular;

– Ciobanu Alina – în sistem modular.

Art.25. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2020-2021, pentru studentul Pamfiloiu M. C. Roberto Gabriel, programul de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă, anul II, cu 25%, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 1044/15.02.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC