HOTĂRÂREA NR. 52
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 22.10.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022, a postului didactic vacant de Asistent universitar, poziția 17, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Management și Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7550/22.10.2021, cu următoarele discipline:

– Marketing internațional;
– Management strategic;
– Managementul resurselor umane;
– Managementul proiectelor în afaceri;
– Tehnica negocierilor;
– Dreptul afacerilor;
– Comunicare și negociere în afaceri;
– Turism internațional;
– Management internațional;
– Economie în turism;
– Economie monetară.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea privind propunerea de ocupare a posturilor disponibile din cadrul proiectului cu titlul „UCB susține antreprenoriatul social”, POCU/449/4/16/127047, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 7526/22.10.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC