HOTĂRÂREA NR. 54
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 03.11.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Conferința științifică „Viitorul educației. Învățare, tehnologie, șanse”, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7850/03.11.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2021-2022, pentru studenta Stăniloiu (Stan) Roxana Elena, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 7664/27.10.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu completarea echipei de implementare din cadrul Programului Erasmus+, cu funcția de Expert IT, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7765/01.11.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența Consiliului executiv al Societății antreprenoriale studențești a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7750/01.11.2021, astfel:

– Lect. univ. dr. Carina-Elena Stegăroiu – președinte;
– Cercet. șt. Flavius Cristian Mărcău – tutore;
– Ichim Andreea, studentă – membru;
– Ionică Dragoș, antreprenor – membru;
– Caralicea Romulus, antreprenor – membru.

Art.5. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7750/01.11.2021, sediul Societății antreprenoriale studențești a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în incinta imobilului din strada Tineretului, nr. 4, etajul II.

Art.6. Se aprobă eliberarea duplicatului la diploma de licență doamnei Rovența A. Maria Larisa, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Litere și Științe Sociale, specializarea Relații internaționale și studii europene, sesiunea iulie 2010, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 7605/26.10.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC