HOTĂRÂREA NR. 55
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 09.11.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

Art.1. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului temporar vacant de administrator patrimoniu I (S) la Compartimentul Investiții, Achiziții, Monitorizare din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă determinată, înregistrat cu nr. 8060/09.11.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC