HOTĂRÂREA NR. 57
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 16.11.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind realizarea Planului de cercetare științifică al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul universitar 2020-2021, în conformitate cu art. 8 din Hotărârea Senatului universitar nr. 19/28.10.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu actualizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Conferinței Științifice Internaționale „Information Society and Sustainable Development” – ISSD 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8264/15.11.2021.

Art.3. Se aprobă cota de carburant pentru autoturismele/autovehiculele din parcul auto al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 8061/09.11.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC