HOTĂRÂREA NR. 58
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 23.11.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului didactic vacant de asistent universitar, poziția 49, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8347/16.11.2021, după cum urmează:

 • Comisia de concurs:
  – Prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Conf. univ. dr. Iacob Daniel Chivu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Ion Bogdan Chepea, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Florin Neferu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Prof. univ. dr. Marian Durbăcea Bolovan, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Georgian Badea Miss, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Germina Alina Cosma, Universitatea din Craiova – membru;
  – Prof. univ. dr. Dumitru Barbu, Universitatea din Craiova – membru;
  – Conf. univ. dr. Tiberiu Tătaru, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Bogdan Niculescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru;
  – Conf. univ. dr. Damian Dițescu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Rodica Dîrnu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – membru supleant.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului didactic vacant de asistent universitar, poziția 17, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Management și Administrarea Afacerilor, din cadrul Facultății de Științe Economice, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8378/17.11.2021, după cum urmează:

 • Comisia de concurs:
  – Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu – președinte;
  – Conf. univ. dr. Constanța Enea – membru;
  – Conf. univ. dr. Gheorghe Gabriel Sanda – membru;
  – Lect. univ. dr. Lorena Duduială Popescu – membru;
  – Lect. univ. dr. Maria Mirabela Florea Ianc – membru;
  – Prof. univ. dr. Amelia Georgiana Boncea – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Paul Bogdan Zamfir – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu – președinte;
  – Lect. univ. dr. Irina Elena Chirtoc – membru;
  – Lect. univ. dr. Mariana Claudia Mungiu Pupăzan – membru;
  – Lect. univ. dr. Maria Felicia Chirculescu – membru;
  – Lect. univ. dr. Carina Elena Stegăroiu – membru;
  – Conf. univ. dr. Cecilia Elena Văduva – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Gabriela Bușan – membru supleant.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul de evaluare internă al programului de studii universitare de licență Asistență de farmacie (IF) din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în vederea acreditării de către ARACIS, cu plata taxei aferente, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8497/22.11.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul de evaluare internă al programului de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală (IF) din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în vederea acreditării de către ARACIS, cu plata taxei aferente, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8497/22.11.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul de evaluare internă al programului de studii universitare de licență Tehnologia construcțiilor de mașini (IF) din cadrul Facultății de Inginerie, în vederea evaluării periodice de către ARACIS, cu plata taxei aferente, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8526/23.11.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8348/16.11.2021.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, prin înlocuirea doamnei Matei Ilona cu doamna Bălănescu Camelia, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8494/22.11.2021.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, al Departamentului de Litere, Științele Educației și Relații Internaționale din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8530/23.11.2021.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de finalizare a studiilor universitare de licență pentru programul de studii universitare Management, studii universitare de lungă durată, forma de învățământ zi, promoțiile 2006 și 2007, pentru sesiunea februarie 2022, în conformitate cu adresele Facultății de Științe Economice, înregistrate cu nr. 8208/12.11.2021 și nr. 8207/12.11.2021, după cum urmează:

– Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu – președinte;
– Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu Dumitrescu – membru;
– Conf. univ. dr. Gheorghe Gabriel Sanda – membru;
– Lect. univ. dr. Lorena Duduială Popescu – membru;
– Lect. univ. dr. Maria Vasilescu – secretar;
– Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu – membru supleant;
– Prof. univ. dr. Cecilia Irina Răbonțu – secretar supleant.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea privind evaluarea dosarelor persoanelor propuse pentru a face parte din echipa de proiect cu titlul ”Utilizarea deșeurilor din industriile extractivă, energetică și metalurgică drept surse alternative de materii prime la fabricarea produselor refractare termoizolatoare și a materialelor de construcții”, cod SMIS 105628, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 8267/15.11.2021.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea privind propunerile de ocupare a posturilor disponibile din cadrul proiectului cu titlul „MISS-Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”, cod SMIS 132975, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 8379/17.11.2021.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de școlarizare aferentă anului universitar 2021-2022, pentru studenții din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 8339/16.11.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de școlarizare aferentă anului universitar 2021-2022, pentru studenții din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 8418/18.11.2021.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de școlarizare aferentă anului universitar 2021-2022, pentru studenții Facultății de Inginerie, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 8527/23.11.2021.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu recuperarea practicii pedagogice la programele de formare psihopedagogică, Nivelurile I și II, în perioada 10.01.2022 – 21.01.2022, în conformitate cu solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, înregistrată cu nr. 8419/18.11.2021.

Art.16. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerea de numire a doamnei prof. univ. dr. Diana Mihaela Țîrcă în funcția de director interimar la Direcția Cercetare, Dezvoltare și Management Proiecte, ca urmare a demisiei doamnei lect. univ. dr. Adina Milena Tătar.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC