HOTĂRÂREA NR. 59
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 24.11.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de motivele de retragere a reprezentanților universității care fac parte din comisiile de examinare pentru concursurile de ocupare a funcțiilor vacante de director, respectiv director adjunct, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Art.2. Se aprobă retragerea din comisiile de examinare pentru concursurile de ocupare a funcțiilor vacante de director, respectiv director adjunct, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, a membrilor  Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, urmare a solicitării acestora.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC