HOTĂRÂREA NR. 63
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 14.12.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se amână avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, previzionat pentru anul 2022, înaintat cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 9014/13.12.2021.

Art.2. Se amână avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, corelat cu Bugetul de venituri și cheltuieli, previzionat pentru anul 2022, înaintat cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 9012/13.12.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de administrator patrimoniu I (S) la Compartimentul Investiții, Achiziții, Monitorizare din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 8942/10.12.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu înlocuirea doamnei lect. univ. dr. Gabriela Bușan cu doamna lect. univ. dr. Maria Felicia Chirculescu pentru postul de formator în cadrul proiectului cu titlul STUDENTBIZ, ID 140402, în conformitate cu cererea înregistrată cu nr. 9000/13.12.2021.

Art.5. Se aprobă prelungirea împuternicirii domnului prof. univ. dr. George Niculescu, titular al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu să semneze în format electronic contractele, cererile de finanțare și documentele aferente procesului de derulare a proiectelor din cadrul universității, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de școlarizare aferentă anului universitar 2021-2022, pentru studenții din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 9041/14.12.2021.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul alegerilor parțiale pentru Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în vederea completării componenței acestuia, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 9040/14.12.2021, după cum urmează:

– 10.01.2022 – 14.01.2022 – depunerea candidaturilor;
– 17.01.2022 – transmiterea listei;
– 27.01.2022 – validarea candidaturilor de către Senatul universitar;
– 09.02.2022 – desfășurarea alegerilor;
– 24.02.2022 – validarea rezultatelor alegerilor de către Senatul universitar.

Art.8. Se aprobă achiziționarea periodicelor pentru anul 2022, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 9042/14.12.2021.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu programul și bugetul Societății antreprenoriale studențești a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8916/09.12.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC