HOTĂRÂREA NR. 65
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 23.12.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, previzionat pentru anul 2022, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 9249/21.12.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, corelat cu Bugetul de venituri și cheltuieli, previzionat pentru anul 2022, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 9239/21.12.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu efectuarea practicii de specialitate aferentă semestrului I al anului universitar 2021-2022, în perioada 25.01.2022-28.01.2022, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 9314/22.12.2021.

Art.4. Se aprobă consumul mediu faptic de carburant (urban-extraurban), inclusiv consumatori de microclimat, pentru autoturismul BMW X6 din parcul auto al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu procesul-verbal înregistrat cu nr. 9291/22.12.2021.

Art.5. Se aprobă demararea procedurilor de achiziție pentru servicii de promovare a imaginii Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în vederea încheierii unor noi contracte de prestări servicii, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 9075/15.12.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC