HOTĂRÂREA NR. 7
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 23.02.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind evaluarea și asigurarea calității în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2020.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice, pentru programul de studii universitare de licență Drept ID, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, cu plata taxei aferente, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1310/23.02.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul de autoevaluare în vederea acreditării, pentru programul de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF), din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, cu plata taxei aferente, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1311/23.02.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu completarea Listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, cu doamna dr. Mălăescu Ioana Ruxandra, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1247/22.02.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la Departamentul de Litere și Științele Educației și la Departamentul Științe Juridice și Carieră Judiciară, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la Departamentul Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la Departamentul Inginerie Industrială și Automatică, din cadrul Facultății de Inginerie.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs a posturilor vacante destinate promovării în cariera didactică din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1221/19.02.2021, după cum urmează:

 • Profesor universitar, poziția 4, domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, cu următoarele discipline:
  – Teoria și practica în sporturile de iarnă;
  – Teoria și practica în sporturi de apă;
  – Estetică corporală – Fitness;
  – Înot și hidrokinetoterapie;
  – Aplicații practice discipline sportive de apă (în tabere de pregătire).
 • Conferențiar universitar, poziția 12, domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, cu următoarele discipline:
  – Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: FOTBAL;
  – Metodica predării fotbalului în școală;
  – Activități motrice de timp liber.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1221/19.02.2021, după cum urmează:

 • Conferențiar universitar, poziția 11, domeniul Medicină, (perioadă nedeterminată), cu următoarele discipline:
  – Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale;
  – Ortopedie;
  – Histologie;
  – Igienă;
  – Îngrijiri calificate în ortopedie;
  – Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice cu aplicații în sport.
 • Conferențiar universitar, poziția 13, domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor, (perioadă nedeterminată), cu următoarele discipline:
  – Elemente de statistică aplicate în EFS;
  – Informatică medicală. Biostatistică;
  – Matematică și informatică medicală;
  – Statistică medicală.
 • Lector universitar, poziția 30, domeniul Farmacie, (perioadă nedeterminată), cu următoarele discipline:
  – Farmacologie;
  – Bazele tehnicii farmaceutice;
  – Elemente de tehnologie farmaceutică industrială;
  – Elemente de toxicologie;
  – Chimie terapeutică;
  – Metodologia cercetării științifice;
  – Analiza medicamentului.
 • Lector universitar, poziția 33, domeniul Medicină, (perioadă nedeterminată), cu următoarele discipline:
  – Farmacologie;
  – Educație sexuală și dermatovenerologie;
  – Obstetrică normală;
  – Educație sanitară, medicină preventivă;
  – Diagnosticare timpurie;
  – Obstetrică patologică 1.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1308/23.02.2021, după cum urmează:

 • Departamentul de Litere și Științele Educației:
  • Lector universitar, poziţia 18, (perioadă determinată de 3 ani), cu următoarele discipline:
   – Psihopedagogia jocului;
   – Fundamentele psihopedagogiei speciale;
   – Psihologia educaţiei;
   – Psihologia dezvoltării;
   – Fundamentele psihologiei;
   – Teoria generală a educației;
   – Mediul social și mediul școlar;
   – Metodologia cercetării științifice.
 • Departamentul de Științe Juridice și Carieră Judiciară:
  • Lector universitar, poziţia 14, (perioadă determinată de 3 ani), cu următoarele discipline:
   – Drept notarial;
   – Dreptul transporturilor;
   – Dreptul muncii și securității sociale 1+2;
   – Dreptul mediului.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs a postului didactic vacant de lector universitar, poziția 5, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, (perioadă nedeterminată) în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1255/22.02.2021, cu următoarele discipline:

– Sociologia educației;

– Pedagogie I;

– Didactica specializării (Drept, AP, RISE, Istorie);

– Sociologia educației;

– Mediul social și mediul școlar.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs a postului didactic vacant de șef lucrări, poziția 26, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Inginerie Industrială și Automatică, (perioadă nedeterminată) din cadrul Facultății de Inginerie, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1280/22.02.2021, domeniul Ingineria sistemelor, cu următoarele discipline:

– Sisteme biometrice;

– Modelare, identificare și simulare;

– Comanda acționărilor electrice hidraulice și pneumatice I;

– Robotică;

– Echipamente de automatizare electrice și electronice.

Art.13. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, previzionat pentru anul 2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 1017/15.02.2021.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerea privind cifra de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1252/22.02.2021.

Art.15. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu tariful orar pentru plata orelor desfășurate în regim de plata cu ora, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu propunerea și precizarea din cadrul ședinței, astfel:

– personalități invitate – la nivelul postului, cu respectarea tranșei și a gradației de vechime;

– personal didactic cu post rezervat – la nivelul postului, cu respectarea tranșei și a gradației de vechime;

– personal didactic titular care desfășoară activități didactice la programele de studii de la forma de învățământ cu frecvență – 14 lei/oră;

– personal didactic titular care desfășoară activități didactice la programele de studii de la forma de învățământ la distanță – 25 lei/oră;

– personal asociat – 25 lei/oră.

Art.16. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu remunerarea activităților didactice desfășurate în regim plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, de către domnul conf. univ. dr. Lazăr Popescu, la nivelul postului de lector universitar, cu respectarea tranșei de vechime, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței.

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul examenului de promovare al doamnei Săpunaru Candis Raluca, din funcția de referent de specialitate debutant (S), în funcția de referent de specialitate (III) S la Cabinet Președinte Senat, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 1239/22.02.2021.

Art.18. Se aprobă eliberarea unui duplicat al diplomei de licență domnului Săvoiu Ion, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Juridice, promoția 2009, specializarea Drept ID, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 1207/19.02.2021.

Art.19. Se aprobă achiziționarea Serviciilor de evaluare de risc la securitate fizică pentru imobilele instituției, servicii efectuate de un agent economic autorizat și atestat în domeniu, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 1160/17.02.2021.

Art.20. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea doamnei Mărășescu Roxana Adelina, înregistrată cu nr. 1230/19.02.2021,  privind mobilitatea academică definitivă în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, de la Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu din București, IF, anul III, forma de finanțare cu taxă, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Drept IF, anul III, forma de învățământ cu taxă.

Art.21. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Organigramei Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 832/10.02.2021 și propunerea din cadrul ședinței.

Art.22. Se aprobă trecerea doamnei Tomescu Lavinia Mariana cu postul de referent de specialitate debutant (S) de la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației la Centrul de formare, cercetare și conservare a patrimoniului cultural „Constantin Brâncuși”, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 832/10.02.2021.

Art.23. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 832/10.02.2021 și propunerea din cadrul ședinței.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC