HOTĂRÂREA NR. 8
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 03.03.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu desfășurarea activităților didactice în regim on-line, cu excepția laboratoarelor, lucrărilor practice și a practicii de specialitate, conform protocoalelor încheiate, care impun prezența fizică, în conformitate cu deciziile facultăților.

Art.2. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Execuția bugetară la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor, la data de 31.12.2020, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 1016/15.02.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 877/11.02.2021, după cum urmează:

 • studii universitare de licență (anul I, II, III) – 2900 lei;
 • studii universitare de masterat (anul I, II) – 3200 lei.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1523/01.03.2021, după cum urmează:

 • studii universitare de licență, anul I (IF și ID) – 2700 lei;
 • studii universitare de licență, anul II, III, IV (IF) – 2700 lei;
 • pentru programul de studii universitare de licență Drept, ID, anul II – 2700 lei;
 • pentru programul de studii universitare de licență Drept, ID, anul III, IV – 2500 lei;
 • studii universitare de masterat, anul I – 3000 lei;
 • pentru programele de studii universitare de masterat Administrație Publică Europeană, Administrarea și Conducerea Unităților de Învățământ și Securitate și Relații Internaționale, anul II – 3000 lei;
 • pentru programele de studii universitare de masterat Carieră Judiciară și Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său, anul II – 1500 lei.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1489/26.02.2021, după cum urmează:

 • studii universitare de licență (anul I, II, III, IV) – 3000 lei;
 • studii universitare de masterat, anul I – 3100 lei;
 • studii universitare de masterat, anul II – 1550 lei.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1483/26.02.2021, după cum urmează:

 • pentru programele de studii universitare de licență Educație Fizică și Sportivă și Kinetoterapie și Motricitate Specială, anul I, II, III – 3000 lei.
 • pentru programul de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală

anul I, II, III – 7000 lei;

                                – anul IV – 5000 lei.

 • pentru programul de studii universitare de licență Moașe

– anul I, II, III – 4500 lei;

– anul IV – 4000 lei.

 • pentru programul de studii universitare de licență Asistență de farmacie, anul I, II, III – 3500 lei,
 • pentru programele de studii universitare de masterat Știința Motricității în Activități Didactice și de Timp Liber și Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă, anul I, II – 3000 lei.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cuantumul taxelor de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1536/02.03.2021, după cum urmează:

 • Programe de formare psihopedagogică:
  • pentru studenți, Nivelul I, anul I, II, III – 500 lei;
  • pentru masteranzi, Nivelul II, anul I, II – 700 lei;
  • pentru absolvenți de învățământ superior, Nivelul I, în regim postuniversitar – 1600 lei;
  • pentru absolvenți de învățământ superior, Nivelul II, în regim postuniversitar – 1600 lei.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de lector universitar, poziția 13, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Științe Politice și Management Public, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1313/23.02.2021.

Art.9. Se aprobă consumul mediu faptic de carburant (urban-extraurban), inclusiv consumatori de microclimat, pentru microbuzul WV Crafter din parcul auto al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu Procesul-verbal, înregistrat cu nr. 1439/26.02.2021.

Art.10. Se aprobă Planul de îmbunătățire a eficienței energetice a imobilelor Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrat cu nr. 1443/26.02.2021.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de administrator patrimoniu III (S), ocupat de domnul Danciu George, în administrator patrimoniu II (S), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 1468/26.02.2021.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de muncitor-electrician II (M), ocupat de domnul Rădulescu Gheorghe, în muncitor-electrician I (M), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 1477/26.02.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de muncitor-fochist IV (M), ocupat de domnul Davițoiu Severius Laviniu, în muncitor-fochist III (M), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 1474/26.02.2021.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de administrator patrimoniu II (S), ocupat de domnul Lăzăroiu Flavius, în administrator patrimoniu I (S), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 1471/26.02.2021.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de muncitor tipăritor II (M), ocupat de doamna Pîrvulescu Carmena, în muncitor tipăritor I (M), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 1284/23.02.2021.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de muncitor legător II (M), ocupat de doamna Bălăceanu Angela, în muncitor legător I (M), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 1283/23.02.2021.

Art.17. Se aprobă transformarea a două posturi vacante din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 1546/02.03.2021.

Art.18. Se aprobă, cu neparticiparea la vot a domnului prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec, Lista poziției ”Alte cheltuieli de investiții – fonduri speciale” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul 2021, a proiectului cu titlul „MISS-Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”, cod SMIS 132975, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 1547/02.03.2021.

Art.19. Se aprobă suplimentarea sumei necesare realizării medaliilor, cu ocazia instituirii Premiilor Brâncuși, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 1554/02.03.2021.

Art.20. Se aprobă referatul de necesitate și oportunitate, înregistrat cu nr. 129/23.02.2021, din fondurile Facultății de Științe Medicale și Comportamentale.

Art.21. Se aprobă perioada de evaluare de către studenți a cadrelor didactice de la programul de studii universitare de licență Drept ID, pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 1551/02.03.2021.

Art.22. Se aprobă grupul de lucru responsabil cu evaluarea cadrelor didactice de către studenți la programul de studii universitare de licență Drept ID, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 1552/02.03.2021, după cum urmează:

– lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – director Centru ID;
– lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – Responsabil Asigurarea Calității la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică;
– Popescu Maria Alexandra – student anul I Drept ID.

Art.23. Se aprobă exercitarea atribuțiilor funcției de secretar facultate la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică de către doamna Meche Nicoleta, până la revenirea la serviciu a uneia dintre secretarele din cadrul facultății, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 1553/02.03.2021 și propunerea din cadrul ședinței.

Art.24. Se aprobă ca modalitatea de implementare a sistemului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, să se realizeze în regim on-line, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1548/02.03.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC