HOTĂRÂREA NR. 9
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 09.03.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă exercitarea atribuțiilor funcției de secretar facultate la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică de către doamna Condoiu Cristina, până la revenirea la serviciu a uneia dintre secretarele din cadrul facultății, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 1705/08.03.2021 și propunerea din cadrul ședinței.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC