Departamentul pentru învăţământ la distanţă și formare continuă

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu


PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ „NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ” Avizat de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

1. DATELE DE IDENTIFICARE:
Tipul programului: Perfecţionare
Denumirea ocupaţiei sau specificarea "competenţe comune ocupaţiilor":
Codul COR al ocupaţiei:
Domeniul ocupaţional:
Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): -
Tipul de certificat obţinut: de absolvire

2. OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE:
A. Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor:
• Nivelul I: Instruirea managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din unităţile cu profil alimentar (producţie, comercializare, depozitare, transport) si din unităţile de alimentaţie publica si colectiva;
• Nivelul II: Instruirea operatorilor din industria alimentara si din unităţile de alimentaţie publica si colectiva si a vânzătorilor în funcţie de tipul de activitate (lapte si produse lactate, carne si preparate din carne şi peşte, pâine şi produse de panificaţie, zahăr si produse zaharoase etc.);
• Nivelul III: Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar si din unităţile de alimentaţie publică si colectivă;
B. Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii si tineri, unităţi de cazare, hoteluri, moteluri, cabane, etc.
C. Productia si distributia apei potabile, inclusiv a apei potabile si imbuteliate
• Nivelul I: Instruirea managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din unităţile de producere si distribuţie a apei potabile, inclusiv îmbuteliate
• Nivelul II: Instruirea operatorilor din unităţile de producţie si distribuţie a apei potabile inclusiv apa potabila îmbuteliată
• Nivelul III: Instruirea personalului de întreţinere şi reparaţii din unităţile de producţie si distribuţie a apei potabile inclusiv apa potabila îmbuteliată
D. Servicii de ingrijire corporală
E. Servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare

3. DURATA DE PREGĂTIRE
a) prelegere: 58 ore
b) dezbatere: 15 ore
c) aplicație: 17 ore


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.