Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional, dar şi acordarea unor facilităţi studenţilor prin care să întărească motivaţia studenţilor pentru învăţare.

Burse masteranzi

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social
  • burse de cercetare din contracte

Taxe masteranzi

  • taxe minime pentru admitere
  • taxe minime pentru examene de diferente (exemple: colocvii, verificari, etc.)
  • taxa reinmatriculare
  • taxe foarte mici pentru sustinere examen de competenta lingvistica
  • taxa sustinere examen de absolvire/licenta/disertatie

Informaţii utile

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Campus

Cazarea masteranzilor se realizează în trei cămine:
– Complexul Studenţesc Debarcader, care are în componenţa sa și cantină studenţească
– Căminul Studenţesc nr.2 (str. Victoriei nr. 132-134)
– Căminul Studenţesc SCDH (str. Calea București, nr. 71)

Bibliotecă

Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” are un caracter enciclopedic acoperind practic un vast câmp de domenii: inginerie (automatica, calculatoare, electronica, energetica, protectia mediului, inginerie industriala), informatică, ştiinţe economice, lingvistică, filosofie, ştiinţe juridice, matematică, fizică, chimie, mediu, medicină, ştiinţe social-politice, educaţie fizică şi sport, artă şi cultură.

Disertaţie

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate care oferă tinerilor, şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele specifice pieţei forţei de muncă din regiunea sud-vest Oltenia.
Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor.