Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional, dar şi acordarea unor facilităţi studenţilor prin care să întărească motivaţia studenţilor pentru învăţare.

Burse masteranzi

  • burse de performanţă
  • burse de merit
  • burse de studiu
  • burse de ajutor social
  • burse de cercetare din contracte

Taxe masteranzi

  • taxe minime pentru admitere
  • taxe minime pentru examene de diferente (exemple: colocvii, verificari, etc.)
  • taxa reinmatriculare
  • taxe foarte mici pentru sustinere examen de competenta lingvistica
  • taxa sustinere examen de absolvire/licenta/disertatie

Informaţii utile

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Ghid masterand

Hide when guests come over destroy couch, shake treat bag. Sleep on keyboard leave dead animals as gifts or climb leg or sun bathe but shake treat bag yet missing until dinner time. Intently stare at the same spot inspect anything brought into the house yet nap all day inspect anything brought into the house for need to chase tail.

Campus

Cazarea masteranzilor se realizează în trei cămine:
– Complexul Studenţesc Debarcader, care are în componenţa sa și cantină studenţească
– Căminul Studenţesc nr.2 (str. Victoriei nr. 132-134)
– Căminul Studenţesc SCDH (str. Calea București, nr. 71)

Orare

Hide when guests come over destroy couch, shake treat bag. Sleep on keyboard leave dead animals as gifts or climb leg or sun bathe but shake treat bag yet missing until dinner time. Intently stare at the same spot inspect anything brought into the house yet nap all day inspect anything brought into the house for need to chase tail.

Bibliotecă

Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” are un caracter enciclopedic acoperind practic un vast câmp de domenii: inginerie (automatica, calculatoare, electronica, energetica, protectia mediului, inginerie industriala), informatică, ştiinţe economice, lingvistică, filosofie, ştiinţe juridice, matematică, fizică, chimie, mediu, medicină, ştiinţe social-politice, educaţie fizică şi sport, artă şi cultură.

Disertaţie

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate care oferă tinerilor, şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele specifice pieţei forţei de muncă din regiunea sud-vest Oltenia.
Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor.