Bursa este un venit financiar (lunar) care se acorda de catre  stat unui  masterand, pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere în timpul studiilor; întreținere gratuită, într-un internat sau cămin.Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu acorada burse si ajutoare financiare masteranzilor sai de la ciclurile de studii universitare de master.La Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu pot beneficia de burse si ajutoare sociale masteranzii romani inmatriculati la cursurile de zi,cu domiciliul in Romania.Exista patru tipuri de burse fiecare acordata pe baza criteriilor stabilite de legislatie si de senatele universitare. Valoarea burselor se stabileste de catre fiecare senat universitar în parte, înaintea începerii anului universitar:

Se acorda masteranzilor de la stat, cursuri de zi, în functie de rezultatele obtinute la învatatura. Pentru cursan­tii de la învatamântul postuniversitar, bursele se acorda prin concurs. Pentru semestrul I din primul an de studiu, criteriul de atribuire a bursei de studiu este media obtinuta la concursul de ad­mi­tere. Din semestrul al II-lea al primului an de studiu, bursele de studiu se acorda dupa atribuirea celor de me­rit. Bursele de studiu sunt de mai multe categorii, în func­tie de media obtinuta în ultimele doua semestre con­secutive si stabilita de fiecare universitate în parte.

Se acorda acelorasi categorii de masteranzi ca în cazul burselor de studiu. Diferenta este ca o astfel de bursa se acorda doar din semestrul al II-lea al primului an de studiu, criteriul principal fiind media pe care o are studentul. Pentru a beneficia de o astfel de bursa, care este de doua tipuri si al carei cuantum este cu 20-25 % mai mare decât al celei de studiu, masteranzii trebuie sa aiba medii foarte mari, de minimum 9,50. Asa cum spune însusi numele, vorbim de o bursa de merit

Se acorda, la cerere, masteranzilor care au efectuat integral ac­tivitatile universitare, în functie de situatia materiala a familiei din care provin. Bursele de ajutor social se aloca, în functie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie, urmatoarelor categorii de masteranzi: masteranzii care nu realizeaza pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de baza minim pe tara;

Aceasta bursa se repartizeaza facultatilor proportional cu numarul de masteranzi români înmatriculati la cursurile de zi. Este de cel putin doua ori mai mare ca valoare fata de bursa minima stabilita de universitatea respectiva si, de asemenea,  mai mare si decât bursa de merit.

Regulament