Center for Mathematical
Research and Applications

Centrul de Cercetări Matematice şi Aplicaţii


Centrul de Cercetări Matematice şi Aplicaţii este o unitate academică de cercetare, fără personalitate juridică, organizată iniţial în cadrul Departamentului de Matematică al Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu (UCB). În prezent funcţionează în cadrul Facultăţii de Inginerie a UCB.

Este constituit în vederea concentrării eforturilor de cercetare în domeniul matematicii pure şi aplicative, întăririi colaborării dintre matematicieni şi ingineri în scopul rezolvării unor probleme complexe din ştiintele inginereşti, contribuind totodată la formarea şi stimularea cercetării studenteşti, precum şi la dezvoltarea învăţământului superior.Membrii centrului


Proiecte de cercetare finalizate


Publicaţii


Concursul Mate-UCB


Foşti membrii ai centrului
  Conferenţiar Ion Chiriac
  Conferenţiar Camelia Căpăţînă (Catedra de Ingineria Mediului)
  Conferenţiar Mihai Cruceru (Catedra de Energetică)
  Conferenţiar Cristinel Racoceanu (Catedra de Energetică)
  Şef lucrări Bogdan Marian Diaconu (Catedra de Energetică)
  Asistent Dragoş Pătru Covei
  Alina Handra (student - master)
  Corina Codiţoiu (student - master)
  Riceard Leonard Iacob (student - master)
  Marian Ceauşescu (student - master)
  Constantin Tufişi (student - master)
  Economist Dragoş Olaru (consilier economic)


Contact
Universitatea Constantin Brâncuşi,
Str. Geneva, Nr. 3, 210136 Târgu-Jiu,
România
Telefon: 0040/253/214307
Fax: 0040/253/215794
E-mail: math@utgjiu.ro