Proiectul “STUDENT PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ”

Proiectul “STUDENT PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ”

Proiectul “STUDENT PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ”, organizat de Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi Liga Studenţilor din UCB, se va desfăşura în perioada

18 – 23 aprilie 2016, fiind la a II-a ediţie.
Scopul acestui proiect îl reprezintă integrarea elevilor în mediul academic din centrele universitare, tinerii având ocazia de a experimenta viața de student și de a participa la viața activă din campus, prin activități educative, culturale și sociale.

Program

Vizită în Universitate. Participare la activitățile desfășurate în Universitate.
Ora 10:00
Vizită în spațiile de învățământ (săli de curs și laboratoare) la Facultatea de Științe
Economice, însoțită de interacțiunea dintre studenți și elevi (contact: prof. univ. dr.
Cecilia Răbonțu, e-mail: cecilia.rabontu@gmail.com).
Ora 12:00
Prezentarea Facultății de Științe Juridice și a Laboratorului criminalistic (contact: conf.
univ. dr. Laura Trocan, e-mail: laura.trocan@gmail.com).
Cursuri deschise pentru elevi:
9:00 – 10:00
Curs Antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor – conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu, (Facultatea de Științe Economice, sala B110, contact: prof.univ.dr. Cecilia Răbonțu, e-mail: cecilia.rabontu@gmail.com).
10:00 – 12:00
Curs Fundamentele gândirii politice moderne – prof. univ. dr. Sorin Purec (Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, sala C, contact: prof. univ. dr. Sorin Purec, e-mail: sorin.purec@gmail.com).
10:00 – 12:00
Curs Poluarea apei – conf. univ. dr. Daniela Cîrțînă (Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, sala 014, contact: șef lucr. dr. ing. Alin Stăncioiu, e-mail: stancioiualin09@gmail.com).
13:00 – 15:00
Curs Rolul și funcțiile dreptului în societate – conf. univ. dr. Titu Ionașcu (Facultatea de Științe Juridice, contact: conf. univ. dr. Laura Trocan, e-mail: laura.trocan@gmail.com).

14:00 – 16:00
Curs Ginecologie – lect. univ. dr. Dițescu Damian (Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, contact: prof. univ. dr. Monica Bîcă, e-mail: monica91rmb@yahoo.com).

”CUPA LICEELOR” – ediția a II-a;
– FOTBAL
– TENIS DE MASĂ
– TENIS DE CÂMP
Contact: lect. dr. Chivu Daniel, e-mail: daniel.chivu1984@gmail.com.

Vizită în Universitate. Participare la activitățile desfășurate în Universitate.

Ora 14:00 – Ziua studenților basarabeni (Facultatea de Științe Juridice, contact: conf. univ. dr.
Laura Trocan, e-mail: laura.trocan@gmail.com).

Ora 14:00 – Concurs cu tema: PRIMUL MEU VOT (Facultatea de Științe ale Educației și
Management Public, contact: prof.univ.dr. Sorin Purec, e-mail: sorin.purec@gmail.com).

Cursuri deschise pentru elevi:
9:00 – 11:00
Curs Știința mărfurilor în era consumerismului – prof. univ. dr. Cecilia Răbonțu
(Facultatea de Ştiinţe Economice, sala CD-107, str. Tineretului, nr. 4, contact: prof. univ.
dr. Cecilia Răbonțu, e-mail: cecilia.rabontu@gmail.com).
14:00 – 16:00
Curs Fotbal – lect. univ. dr. Chivu Iacob Daniel, invitat special Narcis Răducan – președintele Clubului Pandurii Târgu-Jiu, (Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, contact: prof. univ. dr. Monica Bîcă, e-mail: monica91rmb@yahoo.com).
8:00 – 10:00
Curs Tehnologii web – lect. univ. dr. Adrian Runceanu (Facultatea de Inginerie și
Dezvoltare Durabilă, sala 012, contact: șef lucr. dr. ing. Alin Stăncioiu, e-mail:
stancioiualin09@gmail.com).
8:00 – 10:00
Curs Conducerea proceselor electrice – prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu (Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, sala 015, contact: șef lucr. dr. ing. Alin Stăncioiu, e-mail: stancioiualin09@gmail.com).
10:00 – 12:00
Curs Producerea energiei electrice și termice – conf. univ. dr. ing. Bogdan Diaconu (Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, sala L3, contact: șef lucr. dr. ing. Alin Stăncioiu, e-mail: stancioiualin09@gmail.com).

”CUPA LICEELOR” – ediția a II-a;
– FOTBAL
– TENIS DE MASĂ
– TENIS DE CÂMP
Contact: lect. dr. Chivu Daniel, e-mail: daniel.chivu1984@gmail.com.

Vizită în Universitate. Participare la activitățile desfășurate în Universitate.

Concursul de eseuri pentru elevi – ECONOMIA PRIVITĂ PRIN OCHII MEI (orele 12:00 – 16:00, Facultatea de Științe Economice, contact: prof. univ. dr. Cecilia Răbonțu, e-mail: cecilia.rabontu@gmail.com).

Cursuri deschise pentru elevi:
10:00 – 12:00
Curs Politică externă și diplomație – conf. univ. dr. Hadrian Gorun (Facultatea de Științe
ale Educației și Management Public, sala D, contact: prof. univ. dr. Sorin Purec, e-mail: sorin.purec@gmail.com).
10:00 – 12:00
Curs Design în sport – lect. univ. dr. Vasile Fuiorea (Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, contact: prof. univ. dr. Monica Bîcă, e-mail: monica91rmb@yahoo.com).
12:00 – 14:00
Curs Evaluare motrică și somato-funcțională – prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă (Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, contact: prof. univ. dr. Monica Bîcă, e-mail: monica91rmb@yahoo.com).
14:00 – 16:00
Curs Științele comportamentului – lect. univ. dr. Țîștea-Marcoci Oana Diana (Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, contact: prof. univ. dr. Monica Bîcă, e-mail: monica91rmb@yahoo.com).
10:00 – 11:00
Curs Management strategic – conf. univ. dr. Neamțu Liviu (Facultatea de Ştiinţe
Economice, sala B110, contact: prof. univ. dr. Cecilia Răbonțu, e-mail:
cecilia.rabontu@gmail.com).
11:00 – 12:00
Curs Fiscalitate – prof univ. dr. Dobrotă Gabriela (Facultatea de Ştiinţe Economice, sala
B110, contact: prof. univ. dr. Cecilia Răbonțu, e-mail: cecilia.rabontu@gmail.com).
8:00 – 10:00
Curs Grafică asistată de calculator – șef lucr. dr. ing. Florin Ciofu (Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, sala 010, contact: șef lucr. dr. ing. Alin Stăncioiu, e-mail: stancioiualin09@gmail.com).
10:00 – 12:00
Curs Ingineria reglării automate – șef lucr. dr. ing. Constantin Cercel (Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, sala 015, contact: șef lucr. dr. ing. Alin Stăncioiu, e-mail: stancioiualin09@gmail.com).

Vizită în Universitate. Participare la activitățile desfășurate în Universitate.

Spectacol ECOSTUDSTAR | ediția a II-a (ora 15:00 – Amfiteatrul din zona centrală (contact: conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu, e-mail: anielabalacescu@yahoo.com).

Cursuri deschise pentru elevi:
12:00 – 14:00
Curs Educaţie juridică pentru liceeni: copilul şi drepturile sale – conf. univ. dr. Alin Gavrilescu (Facultatea de Științe Juridice, contact: conf. univ. dr. Laura Trocan, e-mail: laura.trocan@gmail.com).
10:00 – 12:00
Curs Tehnologii și echipamente de control – prof. univ. dr. ing. Cîrțînă Liviu Marius (Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, sala 011, contact: șef lucr. dr. ing. Alin Stăncioiu, e-mail: stancioiualin09@gmail.com).
12:00 – 14:00
Curs Tehnologii de echipamente de protecție și depoluare a aerului – prof. univ. dr. ing. Cristinel Racoceanu, (Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, sala 016, contact: șef lucr. dr. ing. Alin Stăncioiu, e-mail: stancioiualin09@gmail.com).

Vizită în Universitate. Participare la activitățile desfășurate în Universitate.
Conferința pentru elevi cu tema – NEVOIA DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ – (orele 10:00 – 11:00, Facultatea de Științe Economice, sala B110, contact: prof. univ. dr. Cecilia Răbonțu, e-mail: cecilia.rabontu@gmail.com).
Concurs de matematică pentru elevii de liceu, (orele 09:00-14:00, Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, contact: șef lucr. dr. ing. Alin Stăncioiu, e-mail: stancioiualin09@gmail.com).
Zilele Cercetării Științifice Studențești din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, (contact: student Ștefan Moșoi, e-mail: stefan.mosoi@yahoo.com).

Vizită în Universitate. Participare la activitățile desfășurate în Universitate.
Zilele Cercetării Științifice Studențești din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, (contact: student Ștefan Moșoi, e-mail: stefan.mosoi@yahoo.com).