Posturi Didactice & Cercetare

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul II  2023-2024

FSEDAP

 1. DLSERI – post conferențiar universitar, poziția 7 RO / EN
 2. DSJA – post lector universitar, poziția 24 RO
 3. DSJA – post asistent universitar, poziția 33 RO

FI

 1. DIIA – post șef lucrări, poziția 29 RO
  1. Candidat: Cătălin Chimerel – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs

FSE

 1. DFC – post profesor universitar, poziția 6 RO / EN
  1. Candidat: Daniela-Emanuela Dănăcică – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Rezultat concurs

FSMC

 1. DSM – post profesor universitar, poziția 3 RO / EN
 2. DSM – post conferențiar universitar, poziția 14 RO / EN
 3. DSM – post lector universitar, poziția 28 RO
 4. DSM – post lector universitar, poziția 40RO

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă determinată în semestrul II  2023-2024

FSMC

 1. 02.05.2024 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 45 – Descarcă
  1. Candidat: Guță Eduard Leonard – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs


Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul I 2023-2024

FI

 1. DEMA – post profesor universitar, poziția 3 RO / EN
  1. Candidat: Popa Roxana Gabriela – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Rezultat concurs
 2. DEMA – post conferențiar universitar, poziția 9 RO / EN
  1. Candidat: Ionici Cristina Felicia – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Rezultat concurs

FSEDAP

 1. DLSERI – post lector universitar, poziția 18 RO
  1. Candidat: Giurea Iulia-Maria – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 2. DLSERI – post asistent universitar, poziția 32 RO
  1. Candidat: Preda Adrian Eugen – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 3. DSJA – post conferențiar universitar, poziția 9 RO / EN
 4. DSJA – post lector universitar, poziția 23 RO
 5. DSJA – post lector universitar, poziția 24 RO

FSE

 1. DFC – post profesor universitar, poziția 5 RO / EN
  1. Candidat: Bălăcescu Aniela – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Rezultat concurs

DPPD

 1. DPPD – post lector universitar, poziția 5 RO
  1. Candidat: Giurgiulescu Mihaela – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs

FSMC

 1. DSM – post conferențiar universitar, poziția 13 RO / EN
  1. Candidat: Bărbăcioru Iuliana Carmen – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Rezultat concurs
 2. DSM – post lector universitar, poziția 31 RO
  1. Candidat: Firoiu Camelia – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 3. DSM – post lector universitar, poziția 40 RO

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă determinată în semestrul I 2023-2024

FI

 1. 29.11.2023 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 24 – Descarcă
  1. Candidat: Stăncioiu Elena Loredana – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț desfășurare concurs
  4. Anunț
  5. Rezultat concurs

FSEDAP

 1. 29.11.2023 – Anunț: – Lector universitar, poziția 17 – Descarcă
  1. Candidat: Verdeș Maria-Rocselana – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 2. 29.11.2023 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 34 – Descarcă

FSMC

 1. 28.11.2023 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 50 – Descarcă
  1. Candidat: Tătaru Paula – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 2. 28.11.2023 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 47 – Descarcă
  1. Candidat: Sakizlian Daniela Denisa – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul II  2022-2023

FSEDAP

 1. DSJA – post conferențiar universitar, poziția 9 RO / EN
 2. DSJA – post conferențiar universitar, poziția 13 RO / EN
 3. DSJA – post lector universitar, poziția 20 RO
  1. Candidat: Fumureanu Cristina – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 4. DSJA – post lector universitar, poziția 30 RO
  1. Candidat: Manta Claudiu – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 5. DSJA – post lector universitar, poziția 31 RO
  1. Candidat: Davițoiu Raluca Nicolița – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs

FI

 1. DIIA – post conferențiar universitar, poziția 9 RO / EN
  1. Candidat: Mihuț Nicoleta Maria – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Rezultat concurs
 2. DEMA – post conferențiar universitar, poziția 9 RO / EN

FSMC

 1. DSM – post conferențiar universitar, poziția 11 RO / EN
 2. DSM – post conferențiar universitar, poziția 13 RO / EN
 3. DSM – post lector universitar, poziția 24 RO
 4. DSM – post lector universitar, poziția 28 RO
  1. Candidat: Chiriac Paul Bogdan – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 5. DSM – post lector universitar, poziția 31 RO
  1. Candidat: Popescu Andreea – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 6. DSM – post lector universitar, poziția 40 RO

FSE

 1. DMAA – post conferențiar universitar, poziția 12 RO / EN
  1. Candidat: Mungiu Pupăzan Mariana-Claudia – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Rezultat concurs

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă determinată în semestrul II 2022-2023

FSMC

 1. 25.04.2023 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 43 – Descarcă
  1. Candidat: Nănescu Valentin – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunt
  4. Anunt proba practica
  5. Rezultat concurs
 2. 25.04.2023 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 44 – Descarcă
  1. Candidat: Mecu Roxana Maria CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunt
  4. Anunt proba practica
  5. Rezultat concurs
 3. 25.04.2023 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 49 – Descarcă
  1. Candidat: Ciobanu Alina Elena CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunt
  4. Anunt proba practica
  5. Rezultat concurs

FI

 1. 24.04.2023 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 30 – Descarcă
  1. Candidat: Lupulescu Alina Elena – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Comisie concurs
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul I  2022-2023

FI

 1. DEMA – post șef lucrări, poziția 17 RO
  1. Candidat: Cazalbașu Violeta Ramona – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Anunț desfășurare concurs
  3. Comisie concurs
  4. Anunț
  5. Rezultat concurs

FSE

 1. DFC – post lector universitar, poziția 20 RO
  1. Candidat:  Birău Felicia Ramona – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Anunț desfășurare concurs
  3. Comisie concurs
  4. Anunț
  5. Rezultat concurs
  6. Rezultat contestație

FSEDAP

 1. DSJA – post lector universitar, poziția 20 RO 
 2. DSJA – post asistent universitar, poziția 35 RO
  1. Candidat: Merișescu Mihai – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Anunț
  3. Rezultat concurs
 3. DLSERI – post lector universitar, poziția 17 RO 
  1. Candidat: Mărcău Flavius Cristian – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Anunț
  3. Rezultat concurs

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă determinată în semestrul I 2022-2023

FSEDAP

 1. 24.11.2022 – Anunț: – Lector universitar, poziția 26 – Descarcă
  1. Candidat: Peptan  Cătălin – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Anunț
  3. Rezultat concurs

Lista posturi 2022-2023 sem I

Fișele de verificare pentru posturile de conferențiar universitar și profesor universitar se întocmesc de către fiecare candidat in funcție de standardele prevăzute în Ordinul de ministru pentru fiecare domeniu in parte, la oare se adaugă; după caz, standardele suplimentare stabilite de consiliul fiecărei facultăți/institut de cercetare. Fișa va avea un format de prezentare clar, care să permită identificarea informațiilor. În coloane paralele vor fi înscrise atât valorile standardelor minimale specifice postului cât și cele îndeplinite de candidat.

 • Formular – Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora – în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I

Fișele de verificare pentru posturile de conferențiar universitar/cercetător științific II și profesor universitar/cercetător științific I se întocmesc de către fiecare candidat in funcție de standardele prevăzute în Ordinul de ministru pentru fiecare domeniu in parte, la oare se adaugă; după caz, standardele suplimentare stabilite de consiliul fiecărei facultăți/institut de cercetare. Fișa va avea un format de prezentare clar, care să permită identificarea informațiilor. În coloane paralele vor fi înscrise atât valorile standardelor minimale specifice postului cât și cele îndeplinite de candidat.

 • Formular – Lista de referenţi cu datele de contact ale acestora – în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I
Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul II  2021-2022

FSMC

 1. DSM – post profesor universitar, poziția 4 RO / EN
 2. DSM – post conferențiar universitar, poziția 15 RO / EN

FI

 1. DIIA – post conferențiar universitar, poziția 31 RO / EN
  1. Candidat: Tătar Adina Milena – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Rezultat concurs
  3. Rezultat  final

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă determinată în semestrul II 2021-2022

FSEDAP

 1. 09.05.2022 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 32 – Descarcă
  1. Candidat: Giurea  Iulia Maria – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Anunț
  3. Rezultat concurs

 


Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul I  2021-2022

FSEDAP

 1. DSJA – post lector universitar, poziția 22 RO
  1. Candidat: Magherescu Delia – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Candidat: Mălăescu Ioana Ruxandra – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  3. Anunț
  4. Rezultat concurs
 2. DLSERI – post lector universitar, poziția 20 RO
  1. Candidat: Rușitoru Mihaela-Viorica – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Anunț
  3. Rezultat concurs

 


Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă determinată în semestrul I 2021-2022

FSE

 1. 11.11.2021 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 17 – Descarcă
  1. Candidat: Panduru Andrei-Dorian – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Anunț
  3. Rezultat concurs

FSMC

 1. 11.11.2021 – Anunț: – Asistent universitar, poziția 49 – Descarcă
  1. Candidat: Guță Eduard-Leonard – CV și fișa de îndeplinire a standardelor
  2. Anunț
  3. Rezultat concurs

 

Posturi Didactic-Auxiliare & Nedidactice

Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu III (S) la Compartimentul Gestiune și Dezvoltare Patrimoniu, din cadrul  DGA, pe perioadă determinată
21.06.2024: Rezultate finale
19.06.2024: Rezultate probă interviu
17.06.2024: Rezultate probă scrisă
11.06.2024: Rezultate selecție dosare
31.05.2024: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu III (S) la Compartimentul Gestiune și Dezvoltare Patrimoniu, din cadrul  DGA, pe perioadă determinată
14.05.2024: Rezultate probă scrisă
25.04.2024: Rezultate selecție dosare
17.04.2024: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor (G) la Serviciul Social din cadrul DGA, pe perioadă nedeterminată
17.11.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor (M) la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul DGA, pe perioadă nedeterminată
18.12.2023: Rezultate finale
15.12.2023: Rezultate probă interviu
13.12.2023: Rezultate probă scrisă și probă practică
07.12.2023: Rezultate selecție dosare
17.11.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor-instalator I (M) la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul DGA, pe perioadă nedeterminată
17.11.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor-fochist I (M) la Serviciul Social din cadrul DGA, pe perioadă nedeterminată
17.11.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de secretar I (S) la Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Management Proiecte, pe perioadă nedeterminată
20.10.2023: Rezultate finale
18.10.2023: Rezultate probă interviu
16.10.2023: Rezultate probă scrisă
09.10.2023: Rezultate selecție dosare
21.09.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) la Facultatea de Inginerie, pe perioadă nedeterminată
28.07.2023: Rezultate finale
27.07.2023: Rezultate probă interviu
25.07.2023: Rezultate probă scrisă și probă practică
19.07.2023: Rezultate selecție dosare
03.07.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar II (S) la Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
18.07.2023: Rezultate finale
14.07.2023: Rezultate probă interviu
12.07.2023: Rezultate probă scrisă
10.07.2023: Rezultate contestație
06.07.2023: Rezultate selecție dosare
20.06.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea a două posturi de inginer cercetare debutant (S) la Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, pe perioadă determinată
06.07.2023: Rezultate finale
04.07.2023: Rezultate probă interviu
30.06.2023: Rezultate probă scrisă
26.06.2023: Rezultate selecție dosare
15.06.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate debutant (S) la Serviciul Tipografie, Multiplicare și Arhivă din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
13.07.2023: Rezultate finale
11.07.2023: Rezultate probă interviu
07.07.2023: Rezultate probă scrisă
03.07.2023: Rezultate selecție dosare
15.06.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar I (S) la Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
25.05.2023: Rezultate probă scrisă
19.05.2023: Rezultate selecție dosare
03.05.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar II (S) la Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
19.05.2023: Rezultate selecție dosare
03.05.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar I (S) la Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
22.03.2023: Rezultate probă scrisă
16.03.2023: Rezultate selecție dosare
28.02.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate II (S) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă nedeterminată
22.03.2023: Rezultate finale
21.03.2023: Rezultate probă interviu
17.03.2023: Rezultate probă scrisă
13.03.2023: Rezultate selecție dosare
23.02.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de secretar (facultate) II (S) la Facultatea de Științe Economice, pe perioadă nedeterminată
06.03.2023: Rezultate finale
02.03.2023: Rezultate probă interviu
28.02.2023: Rezultate probă scrisă
22.02.2023: Rezultate selecție dosare
06.02.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă determinată
10.02.2023: Rezultate finale
09.02.2023: Rezultate probă interviu
07.02.2023: Rezultate probă scrisă
01.02.2023: Rezultate selecție dosare
19.01.2023: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de secretar (facultate) III (S) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă nedeterminată
25.01.2023: Rezultate finale
20.01.2023: Rezultate probă interviu
18.01.2023: Rezultate probă scrisă
12.01.2023: Rezultate selecție dosare
23.12.2022: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) la Facultatea de Inginerie, pe perioadă nedeterminată
19.01.2023: Rezultate finale
18.01.2023: Rezultate probă interviu
16.01.2023: Rezultate probă scrisă
10.01.2023: Rezultate selecție dosare
21.12.2022: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef I (S) la Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
28.06.2022: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă determinată
26.05.2022: Rezultate finale
25.05.2022: Rezultate probă interviu
23.05.2022: Rezultate probă scrisă
17.05.2022: Rezultate selecție dosare
06.05.2022: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor-electromecanic IV (M) la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
14.04.2022: Rezultate finale
13.04.2022: Rezultate probă interviu
11.04.2022: Rezultate probă scrisă
05.04.2022: Rezultate selecție dosare
18.03.2022: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de documentarist I (S) la Institutul de Cercetare a Calității Societății, pe perioadă nedeterminată
11.04.2022: Rezultate finale
08.04.2022: Rezultate probă interviu
07.04.2022: Rezultate contestație la probă scrisă
06.04.2022: Rezultate probă scrisă
31.03.2022: Rezultate selecție dosare
15.03.2022: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de arhivar (M) la Arhivă din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
28.03.2022: Rezultate finale
24.03.2022: Rezultate probă interviu
22.03.2022: Rezultate probă scrisă
16.03.2022: Rezultate selecție dosare
28.02.2022: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate debutant (S) la Serviciul Social din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
21.02.2022: Rezultate finale
18.02.2022: Rezultate probă interviu
17.02.2022: Rezultate contestație la probă scrisă
16.02.2022: Rezultate probă scrisă
10.02.2022: Rezultate selecție dosare
25.01.2022: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) la Compartimentul Audit, pe perioadă nedeterminată
13.01.2022: Rezultate finale
12.01.2022: Rezultate probă interviu
10.01.2022: Rezultate probă scrisă
28.12.2021: Rezultate selecție dosare
13.12.2021: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate debutant (S) la Serviciul Social din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
06.01.2022: Rezultate contestație la probă scrisă
05.01.2022: Rezultate probă scrisă
28.12.2021: Rezultate selecție dosare
13.12.2021: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor (M) la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
17.12.2021: Rezultate finale
16.12.2021: Rezultate probă interviu
14.12.2021: Rezultate probă scrisă și probă practică
08.12.2021: Rezultate selecție dosare
18.11.2021: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu I (S) la Compartimentul Investiții, Achiziții, Monitorizare din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă determinată
09.12.2021: Rezultate finale
08.12.2021: Rezultate probă interviu
06.12.2021: Rezultate probă scrisă
24.11.2021: Rezultate selecție dosare
15.11.2021: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de laborant II (S) la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă nedeterminată
06.09.2021: Rezultate finale
03.09.2021: Rezultate probă interviu
01.09.2021: Rezultate probă scrisă
25.08.2021: Rezultate selecție dosare
09.08.2021: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu III (S) la Compartimentul Biblioteci, pe perioadă determinată
05.08.2021: Rezultate finale
04.08.2021: Rezultate probă interviu
02.08.2021: Rezultate probă scrisă
27.07.2021: Rezultate selecție dosare
16.07.2021: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de documentarist debutant (S) la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pe perioadă determinată
05.08.2021: Rezultate finale
04.08.2021: Rezultate probă interviu
02.08.2021: Rezultate probă scrisă
27.07.2021: Rezultate selecție dosare
16.07.2021: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor (G) la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
11.05.2021: Rezultate finale
07.05.2021: Rezultate probă interviu
05.05.2021: Rezultate probă scrisă și probă practică
22.04.2021: Rezultate selecție dosare
06.04.2021: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de secretar facultate debutant (S) la Compartimentul de Gestionare, Completare și Eliberare a Actelor de Studii, pe perioadă nedeterminată
29.03.2021: Rezultate finale
26.03.2021: Rezultate probă interviu
25.03.2021: Rezultate contestație
24.03.2021: Rezultate proba scrisă și proba practică
18.03.2021: Rezultate selecție dosare
02.03.2021: Anunț

Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar II (S) la Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată
11.03.2021: Rezultate finale
09.03.2021: Rezultate probă interviu
05.03.2021: Rezultate probă scrisă
03.03.2021: Rezultate contestație
01.03.2021: Rezultate selecție dosare
11.02.2021: Anunț

Posturi Didactic-Auxiliare si Nedidactice – Examen de promovare

Examen de promovare funcția de secretar grad II în secretar grad I la Secretariat Rectorat
09.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de administrator bibliotecar grad I în bibliotecar grad I A la Compartiment Biblioteci
05.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de administrator financiar grad III în administrator financiar grad II la Compartiment Financiar Contabil
05.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de inginer grad debutant în inginer grad II la Facultatea de Inginerie, Departamentul Inginerie Industrială și Automatică
12.07.2024: Rezultate selecție dosare
04.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de inginer grad debutant în inginer grad II la Facultatea de Inginerie, Departamentul de Energie, Mediu și Agroturism
12.07.2024: Rezultate selecție dosare
04.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de muncitor-fochist treapta III în muncitor-fochist treapta II, la Serviciului Social, Întreținere
12.07.2024: Rezultate selecție dosare
04.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de referent de specialitate grad III în referent de specialitate grad II, la Oficiu Erasmus+
11.07.2024: Rezultate selecție dosare
03.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de referent de specialitate grad III în referent de specialitate grad II, la Compartimentul pentru Relații Internaționale
11.07.2024: Rezultate selecție dosare
03.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de consilier juridic grad II în consilier juridic grad I, la Compartiment Juridic
11.07.2024: Rezultate selecție dosare
03.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de informatician grad II în informatician grad I, la Compartiment Informatizare
10.07.2024: Rezultate selecție dosare
02.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de secretar grad II în secretar grad I, la Secretariat Rectorat
09.07.2024: Rezultate selecție dosare
01.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de secretar grad III în secretar grad II, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
09.07.2024: Rezultate selecție dosare
01.07.2024: Anunț

Examen de promovare funcția de administrator financiar grad III în administrator financiar grad II, la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare
21.07.2023: Rezultate finale
20.07.2023: Rezultate proba scrisă
17.07.2023: Rezultate selecție dosare
04.07.2023: Anunț

Examen de promovare funcția de administrator financiar grad III în administrator financiar grad II, la Serviciului Financiar-Contabil
21.07.2023: Rezultate finale
20.07.2023: Rezultate proba scrisă
17.07.2023: Rezultate selecție dosare
04.07.2023: Anunț

Examen de promovare funcția de referent de specialitate grad III în referent de specialitate grad II, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
21.07.2023: Rezultate finale
19.07.2023: Rezultate proba scrisă
14.07.2023: Rezultate selecție dosare
03.07.2023: Anunț

Examen de promovare funcția de secretar (facultate) grad III în secretar (facultate) grad II, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
21.07.2023: Rezultate finale
19.07.2023: Rezultate proba scrisă
14.07.2023: Rezultate selecție dosare
03.07.2023: Anunț

Examen de promovare funcția de secretar grad III în secretar grad II, la Secretariat Prorectori
21.07.2023: Rezultate finale
19.07.2023: Rezultate proba scrisă
14.07.2023: Rezultate selecție dosare
03.07.2023: Anunț

Examen de promovare funcția de referent de specialitate III (S) în referent de specialitate II (S), la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
30.01.2023: Rezultate finale
25.01.2023: Rezultate proba scrisă
19.01.2023: Rezultate selecție dosare
06.01.2023: Anunț

Examen de promovare funcția de referent de specialitate III (S) în referent de specialitate II (S), la Secretariat Rectorat
27.01.2023: Rezultate finale
20.01.2023: Rezultate proba scrisă
18.01.2023: Rezultate selecție dosare
05.01.2023: Anunț

Examen de promovare funcția de secretar I (M) în secretar III (S), la Departamentul de Marketing și Promovare Instituțională
27.01.2023: Rezultate finale
20.01.2023: Rezultate proba scrisă
18.01.2023: Rezultate selecție dosare
05.01.2023: Anunț

Examen de promovare funcția de administrator patrimoniu I (M) în administrator patrimoniu III (S), la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative
21.06.2022: Rezultate proba scrisă
02.06.2022: Anunț

Examen de promovare funcția de administrator patrimoniu I (M) în administrator patrimoniu III (S), la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative
21.06.2022: Rezultate proba scrisă
02.06.2022: Anunț

Examen de promovare funcția de secretar facultate debutant (S) în secretar facultate III (S), la Compartimentul de gestionare, completare și eliberare a actelor de studii
19.05.2022: Rezultate proba scrisă
03.05.2022: Anunț

Examen de promovare funcția de documentarist debutant (S) în documentarist II (S), la FSEDAP
18.03.2022: Rezultate proba scrisă
02.03.2022: Anunț

Resurse Umane Proiecte

Selectie personal in cadrul proiectului „MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”– cod 132975

25.09.2020: Rezultat Concurs dosare pentru ocuparea posturilor disponibile in cadrul proiectului „MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”– cod 132975

21.09.2020: Anunt selectie

 

Posturi Cercetare

Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare

– Post de Cercetător științific, poziția 7, domeniul Științe Administrative, perioadă nedeterminată

– Post de Asistent de cercetare științifică, poziția 11, domeniul Sociologie, perioadă determinată

Institutul de Studii Globale și Regionale:

– Post de Asistent de cercetare, poziția 11 – Activitate de cercetare științifică în domeniul Relații Internaționale și Studii Europene, pe perioadă determinată

– Post de Cercetător științific gradul I, poziția 1 – Activitate de cercetare științifică în domeniul Relații Internaționale, pe perioadă determinată

 

Institutul de Cercetare a Calității Societății și Științele Educației:

– Post de Cercetător științific gradul III, poziția 5,  domeniul Științe Sociale, perioadă nedeterminată

– Post de Asistent de cercetare, poziția 10, domeniul Sociologia religiilor, perioadă nedeterminată

– Post de Cercetător științific gradul I, poziția 3,  domeniul Științe ale Educației, perioadă determinată

– Post de Cercetător științific gradul I, poziția 2,  domeniul Sociologie, perioadă determinată

– Post de Asistent de cercetare, poziția 9, domeniul Sociologie, perioadă nedeterminată

Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației:

– Post de Cercetător științific gradul III, poziția 5 – Activitate de cercetare științifică în domeniul Științe Sociale, pe perioadă determinată

– Post de Asistent de cercetare, poziția 11 – Activitate de cercetare științifică în domeniul Științe Administrative, pe perioadă determinată 

 

– Post de Cercetător științific gradul III, poziția 4 – Activitate de cercetare științifică în domeniul Relațiilor Internaționale și Studii Europene, pe perioadă nedeterminată

– Post de Asistent de cercetare, poziția 11 – Activitate de cercetare științifică în domeniul Științe Administrative, pe perioadă determinată 

 

Institutul de Cercetare a Calității Societății:
– Post de Cercetător științific, poziția 5, domeniul Știința și Ingineria Mediului, perioadă nedeterminată.

Institutul de Cercetare a Calității Societății:
– Post de Cercetător științific gradul I, poziția 2, domeniul Științe sociale.  Informații privind concursul / / Rezultat concurs
– Post de Asistent de cercetare, poziția 4, domeniul Sociologie, perioadă nedeterminată. Informații privind concursul / Rezultat concurs
– Post de Cercetător științific gradul III, poziția 3, domeniul Sociologie, perioadă nedeterminată. Informații privind concursul / Rezultat concurs
– Post de Cercetător științific gradul III, poziția 1, domeniul Științe medicale, perioadă nedeterminată. Informații privind concursul