Instrucţiuni pentru autori

Instrucţiuni de redactare

 • Lucrarea trebuie să fie redactată în limba engleză, la un rând, justify, format A4, cu următoarele margini: sus - 25mm, jos - 25mm, stânga - 30mm, dreapta - 25mm. Lucrarea trebuie scrisă pe două coloane.
 • TITLUL LUCRĂRII: Times New Roman, majuscule, 14 pt, bold, centrat; o linie goală.
 • AUTOR (Times New Roman, 14 pt, bold, centrat), urmat de titlul şi instituţie/afiliere (italic); două linii goale.
 • REZUMAT (Times New Roman, 10 pt, Justify); nu mai mult de 200 de cuvinte; scrieţi "ABSTRACT" urmat de o prezentare a lucrării; o linie goală.
 • Keywods: introduceţi 4-7 cuvinte cheie.
 • TITLUL CAPITOLELOR: Times New Roman, majuscule, 14 pt., bold, aliniere stâşnga; o linie între ele. Subcapitole: Times New Roman, 12 pt., bold, aliniere stâşnga; o linie între ele.
 • Textul lucrării trebuie scris în limba engleză (Times New Roman, 12 pt, aliniere justify).
 • Ecuaţii, formule, simboluri: Ecuaţiile şi formulele vor fi numerotate consecutiv, folosind numerele arabe şi sistemul internaţional de unităţi. Lăsaţi o linie goală înainte şi după fiecare ecuaţie.
 • Imaginile şi tabelele trebuie numerotate consecutiv şi centrate pe pagină. Acestea trebuie separate de text printr-o singură linie goală.
 • Concluziile vor reflecta opinia autorului (autorilor) privind fezabilitatea rezultatelor prezentate. Două linii goale.
 • BIBLIOGRAFIE (Times New Roman, 12 pt., Aliniere stâşnga):
  Nume de familie, prenume, iniţială, titlu, editură, an.
  Referinţele trebuie să fie numerotate în ordine alfabetică şi să fie citate în text.
 • Aici este un model de lucrare -fişier .docx (template) şi aici este fişierul .pdf corespunzător.

Procesul de evaluare colegială (peer review)

Lucrările sunt recenzate în mod tradiţional.

Licenţă şi copyright

Articolele sunt publicate în Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu - Seria Inginerie sub licenţa Creative Commons License
Ca urmare articolele publicate în revista pot fi preluate parţial sau total cu indicarea corespunzătoare a sursei.

 • Autorii reţin drepturile de publicare fără nici o restrictie.


Arhivare

Autorii pot arhiva versiunile pre-print ale articolelor trimise spre publicare la Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu - Seria Inginerie pe servere pentru preprint-uri.
Autorii pot utiliza varianta finală a articolelor lor pe pagina lor web personală sau pentru arhivare repository, menţionând faptul că articolul este publicat în Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu - Seria Inginerie.