Seria curentă: Inginerie

Analele Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu - Seria Inginerie

Seria curentă: Inginerie

ISSN 1842-4856

Online = ISSN 2537-530X

Online = ISSN-L 1842-4856

Jurnalul este indexat in urmatoarele baze de date internationale:

Index Copernicus International
International Impact Factor Services
Open Academic Journals Index
The ResearchBib Journal database
Universal Impact Factor {UIF}
Directory of Research Journals Indexing
Genamics JournalSeek Database
Advanced Science Index (ASI)
Scientific Indexing Services (SIS)
Global Impact Factor (GIF)


Jurnalul in curs de indexare in urmatoarele baze de date internationale:
International Society of Universal Research in Sciences
PANDORA - Australia's Web Archive